Wetgeving

Governance Code Veiligheid (GCVB)

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) werken bouwondernemingen en opdrachtgevers samen om de veiligheid in de gehele bouwketen in brede zin te verbeteren. Zij hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden vastgelegd op gebied van de veiligheidscultuur en -gedrag. 

De GCVB heeft een normerende werking. Het naleven van de veiligheidsnormen en -waarden grijpt in op diverse bedrijfsactiviteiten en –processen. De vijftien opdrachtgevers zijn werkzaam in de bouw, weg, water, spoorinfra en installatietechniek. Bedrijven die de uniforme werkwijze van de GCVB onderschrijven kunnen zich aanmelden. Per 1 januari 2021 zijn ondertekenaars van de GVCB verplicht om aan te tonen dat zij aan de Safety Culture Ladder (voorheen veiligheidsladder) voldoen. 

Werking kerngroep GCVB 

Een effectief veiligheidsbeleid binnen en tussen organisaties wordt onder andere gecreëerd door eenduidigheid in vorm en inhoud van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen. De Kerngroep GCVB probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande instrumenten en deze tot standaard te verheffen. De meetinstrumenten moeten de hele keten omvatten, op elkaar aansluiten en qua omvang afgestemd zijn op de doelgroep.   

De Kerngroep van de GCVB initieert en zoekt partijen met hetzelfde gedachtegoed, die onderdelen van de uitvoeringsagenda willen realiseren. De Kerngroep is geen uitvoeringsorganisatie. De Ondertekenaars van de GCVB zijn wél verantwoordelijk voor het promoten en accepteren van de uniforme werkwijzen. Zoals bijvoorbeeld met de uitrol daarvan binnen hun organisatie en werkgebieden. Dit betekent dat ondertekenaars de ontwikkelde systematiek accepteren en hun beleid daarop aanpassen. De Ondertekenaars geven aan bij te dragen aan de ontwikkeling van een eenduidige systematiek voor het meten van veiligheidsprestaties. Zij onderkennen dat er behoefte is aan meetinstrumenten op: organisatieniveau, projectniveau en persoonsniveau. 

Kernwaarden GCVB 

De kernwaarden die zijn vastgesteld om de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag verder te verbeteren, zijn: 

  • Samenwerking 

Bij samenwerking draait het om transparante communicatie, ketenintegratie, standaardisatie, uniformering en harmonisatie. In de omgang wordt respect getoond voor elkaars rollen, belangen, sterktes en zwaktes. Iedereen is bereid om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Openheid en transparantie worden gerespecteerd. 

  • Verantwoordelijkheid 

Bij verantwoordelijkheid gaat het om zorg, integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit, het toezien op het naleven van afspraken en het aanspreken van mensen op onveilig gedrag. 

  • Leiderschap 

Leiderschap moet vooral gericht zijn op constante aandacht voor en sturen op veiligheid. Dit gebeurt door het nemen van initiatief, het tonen van voorbeeldgedrag en zorgen voor de juiste prikkels. 

Nieuw

Onze nieuwste artikelen

Is jouw steiger veilig in gebruik?

Lees verder

Veiligheidskundige Tessa staat met column in vakblad van NVVK

Lees verder

Een bedrijfsongeval wat nu? Let op de meldingsplicht!

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig