Disclaimer 

 Kader Group B.V. (Kamer van Koophandel 06073298 000 0), hierna te noemen Kader, verleent je hierbij toegang tot kader.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Kader en derden zijn aangeleverd. Kader behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op kader.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Kader. 

Beperkte aansprakelijkheid 

De op kader.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kader. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op kader.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kader. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kader, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.