Wetgeving

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Europese Unie heeft in april 2021 gestemd over een nieuwe richtlijn die grote bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. Dit noemen we de Corporate Sustainability Reporting Directive, ookwel CSRD. De richtlijn staat centraal in de Europese Green Deal en zal de bestaande NFRD wetgeving uitbreiden en aanpassen. De rapportageplicht moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Bedrijven moeten vanaf 2024 informatie verzamelen over de invloed van duurzaamheidskwesties op hun bedrijf en de impact van hun activiteiten op de mens en het milieu.  

De CSRD geldt voor de volgende organisaties  

De richtlijn geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, met meer dan 50 miljoen aan omzet per jaar en met een balans van 25 miljoen. Beursgenoteerde bedrijven zijn van 2024 plichtig, het beursgenoteerd MKB vanaf 2026. Valt je bedrijf niet onder de bovenstaande doelgroep? Dan is het nog steeds mogelijk dat je klant of leverancier hiernaar gaat vragen. Als jij als producent producten of diensten levert aan een CSRD plichtige onderneming dan zul je over die geleverde producten ook informatie moeten kunnen aanleveren, gerelateerd aan de ESG domeinen (Social, Environment en Governance). Denk hierbij aan bijvoorbeeld het energieverbruik en de beschikbaarheid van grondstoffen. De CSRD verplichting zal de komende jaren naar steeds meer bedrijven gaan uitbreiden. Begin dus op tijd met voorbereiden, zodat je niet voor verassingen komt te staan. 

Wat zijn de onderdelen van de CSRD rapportage? 

Het CSRD rapport gaat om drie domeinen: Social (sociaal), Environment, (milieu) en Governance, (bestuur). Afgekort noemen we dat ESG. Om ervoor te zorgen dat elk bedrijf op dezelfde manier rapporteert staan de precieze eisen van de richtlijn beschreven in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dubbele materialiteit is de basis van het rapport. Dit begrip is tweeledig en gaat over financiële materialiteit en toekomstbestendigheid. Hoe zullen ESG gerelateerde zaken de waarde van je bedrijf op de lange termijn gaan beïnvloeden? Positief en negatief? En welke impact gaan ESG-onderwerpen op lange termijn hebben op de maatschappij en het milieu? Het inzichtelijk maken van dubbele materialiteit draait om het gehele proces van de waardeketen. Zowel upstream (de toeleveringsketen) als downstream (de eindgebruiker). Door het gehele ketenproces in kaart te brengen creëer je een compleet en helder beeld van de ESG impact van je bedrijf. 

De volgende onderwerpen komen daarnaast in ieder geval aan bod:   

 • Materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor je bedrijf, zoals grondstoffen schaarste, extreem weer en transitierisico’s. Wat voor effect heeft dit op de toekomstbestendigheid van je bedrijf? 
 • De ecologische en sociale materiële impact van je bedrijf op mens en milieu. Zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten. 
 • Het beleid van je organisatie, de strategie, processen & systemen. 
 • Het perspectief op de keten & due diligence proces. 
 • De impact op het milieu in lijn met de EU taxonomie. 
 • Doelstellingen die meetbaar zijn op de lange termijn. 

Het CSRD rapport in 8 stappen 

Het in kaart brengen van de impact in de gehele keten en het opstellen van het complete rapport is een omvangrijk proces wat wel 9 tot 12 maanden kan duren. Het ophalen van informatie, het afstemmen van actie, het uitwerken van verslagen en het uitvoeren van de uiteindelijke audits vergt aanzienlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd te starten met het verzamelen van alle gegevens, het opstellen van beleid en het valideren met de keten om op tijd aan de eisen van de regelgeving te kunnen voldoen. 

 De belangrijkste stappen voor een CSRD zijn: 

 1. Materialiteitsanalyse: Welke invloed heeft jouw bedrijfsactiviteit op de ESG-thema's op de lange termijn? Zowel financieel als op het gebied van mens en milieu. Deze stap vormt de basis van het CSRD rapport en brengt de impact gedurende de hele keten in kaart.
 2. Baseline: Vanuit de materialiteitsanalyse komen de focusgebieden voor jouw organisatie naar voren. Met een baselijn breng je in kaart waar jouw bedrijf met betrekking tot die gebieden staat.
 3. Gap analyse: Met een Gap analyse worden de ambities voor de toekomst vastgesteld.
 4. Bepalen ambitie en strategie: Na het vaststellen van de beoogde ambitie worden er plannen gemaakt om deze te kunnen behalen.
 5. Meten van data punten: Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord.
 6. Rapporteren uitkomsten en opstellen actieplannen: Na het proces een tijd te monitoren worden de uitkomsten gerapporteerd in een jaarverslag. Hieruit volgt vervolgens een actieplan om de progressie te optimaliseren en verder uit te breiden.
 7. Uitkomsten meenemen in jaarverslag + audit: Met een opgesteld jaarverslag breng je de progressie in kaart. Een externe audit wordt als volgt uitgevoerd waarbij er een onafhankelijk oordeel wordt geveld over de huidige progressie.
 8. Optioneel: Intern een eigen systeem inrichten: Het hebben van een intern managementsysteem kan het bijhouden van alle relevante informatie en voortgang vergemakkelijken. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om bijvoorbeeld het ISO 14001 certificaat te behalen en daarmee een bijbehorend managementsysteem te implementeren.

Hoe maak je duurzame bedrijfsprestaties inzichtelijk? 

Is jouw bedrijf (nog) niet CSRD plichtig? Dan kan het alsnog interessant zijn om je duurzame bedrijfspresentaties inzichtelijk te maken. Op deze manier ben je beter voorbereid wanneer de verplichting ook voor jouw bedrijf gaat gelden. Met de MVO prestatieladder zorg je er bijvoorbeeld al voor dat de meest essentiële informatie voor de CSRD al in kaart is gebracht. 

Lees meer over de nieuwe duurzaamheidswetgeving en wat je kunt verwachten

De complete dienstverlening van Kader 

Hoewel het voldoen aan de CSRD richtlijn een verplichting is, kun je het ook zien als een mooi startpunt om jouw organisatie stapsgewijs toekomstbestendiger te maken en op de kaart te zetten op het gebied van duurzaamheid. Kader kan je bij dit gehele proces begeleiden. Wanneer we samen het rapport hebben opgesteld komen er op basis van de ambities voor jouw bedrijf een aantal focusgebieden naar voren. Onze consultants hebben alle kennis in huis om je bij deze focusgebieden verder te ondersteunen en samen te werken aan verbetering. Zo bieden we je niet alleen rapport, maar ook een lange termijnvisie om samen uit te voeren. 

 

De duurzaamheidsladder

 

Nieuw

Onze nieuwste artikelen

De CSRD-beslisboom – dit moet jouw bedrijf doen

Lees verder

Webinar CSRD: wat zijn mijn verplichtingen?

Lees verder

Lumeco behaalt ISO 14001 certificaat met hulp van Kader

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht