Occupational Health & Safety

RI&E Plan van Aanpak 

Na inventarisatie van alle risico’s wordt in het RI&E plan van aanpak vastgelegd welke maatregelen worden getroffen om de risico’s weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. 

In het RI&E plan van aanpak staat het volgende beschreven: 

 • verbeteringen die worden doorgevoerd voor het wegnemen / minimaliseren van de risico’s 
 • prioritering van verbeteringspunten 
 • planning afronding verbeteringspunten 
 • verantwoordelijke(n) uitvoering verbeteringspunten 

Een risico inventarisatie en evaluatie staat nooit op zichzelf. De Arbowet schrijft voor dat ook altijd een plan van aanpak voor verbetering dient te worden opgesteld. Het plan van aanpak dient minimaal jaarlijks te worden geactualiseerd. 

Voorafgaand aan het RI&E plan van aanpak zal de risico inventarisatie en evaluatie moeten worden opgesteld. Deze RI&E dient te bestaan uit de volgende onderdelen 

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor medewerkers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen). 
 • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden 
 • De prioritering van de risico’s
 • Plan van aanpak (beheersmaatregelen) 

Uit de RI&E kan blijken dat een aanvullende ri&e nodig is. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen. Hieronder een RI&E voorbeeld van onderwerpen die beschreven kunnen worden 

 • Aanwezigheid (welke) gevaarlijke stoffen die gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Wel/geen blootstelling aan aanwezige gevaarlijke stoffen, hoeveelheid 
 • Mate van fysieke overbelasting 
 • Hoeveelheid beeldschermwerk per dag en invloed daarvan op gezondheid medewerkers. 
 • Invloed van lawaai op gevaarlijke / ongezonde situatie 
 • Aanwezigheid geschikte arbeidsmiddelen 
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in combinatie met gevaar 
 • Kans op seksuele intimidatie of geweld 

Wil je een RI&E op laten stellen? Neem contact met ons op.

Meer informatie over de RI&E

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht