Consulting

Geluidsmeting

Geluid bestaat uit luchtdrukverschillen die onze oren omzetten tot dat wat we horen. Als het geluidsniveau boven 80 decibel (dB) uitkomt, is het schadelijk. Dit niveau komt bijvoorbeeld voor in fabrieken met luide machines en op plekken met veel gemotoriseerde voertuigen.

Blootstelling aan schadelijk geluid kan gehoorschade veroorzaken. Dit is onherstelbaar en kan de kwaliteit van leven verminderen. Blootstelling aan schadelijk geluid kan ook zorgen voor lawaaidoofheid, slecht slapen, oververmoeidheid, concentratieverlies en voortdurende ruis of gesis (tinnitus). Bovendien kan schadelijk geluid indirect zorgen voor een hoge bloeddruk, dementie en geboorteafwijkingen.

Arbeidshygiëne  

Arbeidshygiënisten onderzoeken met een geluidsmeting of geluid schadelijk is. Een meting vindt plaats met gekalibreerde apparatuur om de betrouwbaarheid te waarborgen. Arbeidshygiënisten gebruiken een persoonlijke meter of een handmeter.

Om de daadwerkelijke blootstelling aan geluid van een persoon vast te stellen wordt een persoonlijke meter aan een medewerker vastgemaakt. Een handmeter meet het geluidsniveau op vaste plekken, en wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het bepalen van het geluidsniveau dat een machine produceert.

De Nederlandse Arbeidsinspectie

Volgens wet- en regelgeving moeten organisaties de blootstelling aan geluid in kaart brengen en indien nodig maatregelen treffen om blootstelling aan schadelijk geluid te beheersen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan organisaties die hier niet aan voldoen een boete opleggen of zelfs bedrijfsprocessen stilleggen.

Onze arbeidshygiënisten ondersteunen je graag bij geluidsmetingen die voldoen aan de gestelde eisen. Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.

Klantcases

Geluidsonderzoek bij totaalleverancier Huuskes

Lees verder

Arbeidshygiƫnisch meetprogramma voor opdrachtgever in farmaceutische industrie

Lees verder

Veiligheidstraject beloond met certificering op trede 3 van de veiligheidsladder

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig