Breng alle arbeidsrisico’s in kaart met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Gezond en veilig werken begint bij je Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In dit (digitale) document staan alle arbeidsrisico’s van jouw organisatie. Ook ontwikkel je een Plan van Aanpak voor het minimaliseren van deze risico’s. Het doel van de RI&E? Zoveel mogelijk gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen.

RI&E aanvragen

Laat je RI&E opstellen in samenwerking met Kader

Met meer dan 25 jaar ervaring in het vak begrijpen we snel wat jouw bedrijf motiveert. We helpen je om een volledige RI&E op te stellen, compleet met een praktisch Plan van Aanpak om arbeidsrisico’s weg te nemen of te beperken. Samen met jou kijken we naar de juiste balans tussen volledigheid en uitvoerbaarheid. Zo weet je zeker dat je compliant bent.

  • Een kerndeskundige tot je beschikking tijdens het gehele proces
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Praktisch risico’s wegnemen of verminderen
  • Minder ongelukken en gezondheidsklachten
  • Gelukkigere werknemers

Is de RI&E verplicht?

Ja, het hebben van een RI&E en het nemen van maatregelen om arbeidsrisico’s te verminderen is verplicht gesteld vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Deze geldt voor iedere werkgever.

Hoe wordt een RI&E opgesteld?

Stap 1: Onderzoek de risico’s: Het opstellen van een RI&E begint met een onderzoek naar de risico’s die binnen jouw bedrijf gelden. Denk bijvoorbeeld aan risico’s die komen kijken bij het werken met gevaarlijke stoffen, werken met hard geluid of wanneer er veel getild moet worden (fysieke belasting). Maar er zijn ook risico’s die je minder duidelijk ziet. Zoals het langdurig zitten achter een bureau, beeldschermwerk, of hoge werkdruk. Onze consultants zullen alle risico’s inventariseren en de medewerkers hierbij betrekken om te zorgen voor een compleet beeld.

Stap 2: Risico’s prioriteren: Nadat alle risico’s in kaart zijn gebracht, worden deze geëvalueerd om ze vervolgens op een rij te zetten van groot naar klein. Welke medewerkers hebben met de risico’s te maken? Hoe vaak? En wat zijn de gevolgen als het misgaat? Een risico met grote gevolgen die veel medewerkers beïnvloed zal hoger op de lijst komen dan een klein risico.

Stap 3: Het opstellen van een plan van aanpak: Nu dat de hoogte van alle risico’s bekend zijn wordt er een plan van aanpak opgesteld met maatregelen om de risico’s weg te nemen of te verminderen. Dit doen we op een praktische en concrete manier, zodat het duidelijk is wie er zorg draagt voor het nemen van de maatregelen en binnen welke termijn dit gebeuren moet.

Stap 4: RI&E laten toetsen: We toetsen vervolgens of de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak voldoet aan alle wettelijke eisen. We doen dit aan de hand van de leidraad ‘RI&E-toets van het NVAB. Soms is er een verdiepend onderzoek nodig om een risico goed te beoordelen. Vaak is dit ook wettelijk verplicht. De RI&E is wettelijk gezien pas afgerond als ook de verdiepende RI&E onderzoeken zijn uitgevoerd. Ook hierbij kunnen onze consultants je helpen.

Stap 5: Aan de slag!: Komt de RI&E door de toets heen? Dan kun je nu actief aan de slag met het treffen van de vooropgestelde risicobeperkende maatregelen. Het is belangrijk dat je medewerkers hierbij betrokken zijn en dat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Veilig werken doe je samen. We helpen je graag bij het creëren van draagvlak mocht dat nodig zijn.

Stap 6: Evalueren en bijsturen: De omstandigheden en werkzaamheden binnen je bedrijf kunnen zo nu en dan veranderen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten over risico’s. Het is daarom belangrijk om de RI&E altijd actueel te houden.

Wat is een verdiepende RI&E en wanneer is die nodig?

In sommige gevallen is er een verdiepend onderzoek nodig om een risico goed te beoordelen. Vaak is dat  ook wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en fysieke belasting. De RI&E is wettelijk gezien pas afgerond als ook de verdiepende RI&E’s zijn uitgevoerd. Onze consultants helpen je graag bij de uitvoering van deze verdiepende RI&E’s Lees meer over de verdiepende RI&E in onze whitepaper.

Maak de RI&E digitaal met het AMS

Het ArboManagementSysteem (AMS) is een digitale RI&E. Met het AMS kun je de RI&E zelf uitvoeren. Het AMS vormt een platform voor alle arbo- en preventiezaken. Ook beschikt de software over goede vragenlijsten die aansluiten op branche-RI&E's en op de Arbocatalogus van veel branches. We leveren het AMS met een ongevallen- en incidentenmodule, een managementinformatiemodule en een app. 

De voordelen van het AMS

Met een digitale RI&E is het geen momentopname meer, maar een up-to-date document dat je organisatie meer richting geeft. Door de online software focus je meer op je veiligheids-KPI’s en kun je bovendien makkelijker en sneller toetsen. Ook zorgt de software ervoor dat je compliant bent én blijft aan de wet- en regelgeving, omdat je altijd een actuele RI&E hebt. De wet is vaak een grijs gebied en met de online RI&E geef je hier eenvoudiger invulling aan.  

Meer informatie over het AMS vind je hier.

Meer weten over de RI&E?

Download onze brochure

In deze brochure vind je meer informatie over de voordelen van een RI&E, onze aanpak en jouw verplichtingen vanuit de Arbowet. Door de unieke aanpak van onze adviseurs is de RI&E geen momentopname meer, maar een levend document dat je op elk moment richting en sturing geeft. Zo zorgen we er niet alleen voor dat je voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet, maar dat het ook een goed vertrekpunt is voor de invulling van jouw arbobeleid.

  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
Meer over de RI&E

Lees onze artikelen

Dit zijn de eisen voor een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Lees verder

Whitepaper: moet een verdiepende RI&E getoetst worden?

Lees verder

De RI&E als basis voor duurzame inzetbaarheid

Lees verder
Persoonlijke aanpak

We helpen je graag!

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van jouw RI&E? Of heb je al een RI&E maar wil je die graag laten toetsen? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Onze experts staan voor je klaar

Vraag jouw RI&E aan

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig