Environment & Sustainability

Duurzaam ondernemen 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om het evenwicht tussen de 3 P's; People, Planet, Profit of Prosperity. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering van je onderneming niet alleen focust op financiële prestaties, maar dat je ook rekening houdt met de gevolgen voor werknemers, het milieu en de samenleving.   

Duurzaam ondernemen is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Hoe kun je duurzaam ondernemen onderdeel maken van jouw bedrijfsvoering? 

Om duurzaam te ondernemen is het belangrijk om eerst te bepalen welke duurzame onderwerpen voor jouw bedrijf belangrijk zijn en waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren.  

Een paar voorbeelden van duurzaam ondernemen zijn: 

 • Productie en voldoen aan milieuregels 
  Hetgeen je als bedrijf produceert of wat je doet, moet voldoen aan bepaalde wetten en regels. Dit wordt in het activiteitenbesluit bepaald: hierin staat welke meldingen je moet doen en/of welke vergunningen je moet aanvragen. Je kunt bijvoorbeeld een ISO 14001 milieumanagementsysteem inzetten waarmee je werkt aan het beperken van milieurisico's en de verbetering van milieuprestaties. 
 • Duurzaam vervoer 
  Je kunt binnen jouw bedrijf duurzaam vervoer stimuleren door het gebruik van elektrische auto's, een fiets van de zaak of door het OV. Maar ook kan het beleid zijn dat er vaker thuisgewerkt wordt. 
 • Afval scheiden 
  Iedereen moet afval scheiden en als bedrijf ben je ook verplicht om dit te doen. Welk afval jij moet scheiden is afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf.  
 • Duurzaam inkopen 
  Bij duurzaam inkopen kijk je niet alleen naar de prijs, kwaliteit en levertijd van producten en diensten, je let ook op de gevolgen voor mens en milieu. Als je bijvoorbeeld werkt met buitenlandse toeleveranciers is het erg belangrijk om op te letten wat de herkomst van een product is. Zo voorkom je risico's die jouw product of bedrijf kunnen schaden.  
 • Goede arbeidsomstandigheden 
  Je kunt hierbij denken aan duurzaam personeelsbeleid. Je zorgt er dan voor dat je personeel een gezonde werkomgeving en veilige werkplek heeft. En door het voeren van een goed HR beleid, kun je ziekteverzuim zo laag mogelijk proberen te houden. Ook het aanbieden van sportmogelijkheden op of bij het werk of het aanbieden van fruit tijdens lunches maakt het verschil. 
 • Duurzame huisvesting  
  Het is belangrijk in deze tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Dat kan door het gebruik van milieubewuste bouwmaterialen, maar ook door energie te besparen. Denk maar eens aan het gebruik van een warmtepomp. Met ISO 50001 certificering verminder je het energieverbruik, maak je jouw organisatie duurzamer en verminder je energiekosten. 
 • Duurzame Energie  
  Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Het gebruik van deze bronnen scheelt veel in kosten en is een stuk gunstiger voor het milieu. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van zonne-energie, windenergie, bodemenergie en aardwarmte en bio-energie. Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte (of een combinatie hiervan). Ook het gebruik van duurzame waterstof wil Nederland steeds verder ontwikkelen. En zo zijn er nog tal van andere dingen die je als bedrijf kunt doen om duurzaam te ondernemen zoals bijvoorbeeld; Co2 uitstoot verminderen met de CO2 footprint of het gebruik van de uitgebreidere CO2 Prestatieladder. 
 • Ook wordt het voor bepaalde bedrijven vanaf 2024 verplicht om een duurzaamheidsrapportage op te laten stellen. Hierin staat wat de impact van het bedrijf is op de mens en het klimaat. Dit wordt ook wel de CSRD genoemd en staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive.  
 • Daarnaast zijn er de Sustainable Development Goals (SDG). De kern van deze duurzame ontwikkelingsdoelen is om een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering te maken. Als bedrijf kun je hier ook een bijdrage aan leveren.

De overheid ondersteunt bedrijven financieel bij ‘duurzaam ondernemen’. Er zijn diverse financiële en fiscale regelingen waar je als bedrijf gebruik van kunt maken. Dit is afhankelijk van het type bedrijf en binnen welk thema je duurzaam wilt ondernemen. 

Wat levert duurzaam ondernemen jou op? 

Naast dat je binnen bepaalde branches moet voldoen aan bepaalde eisen en regels, is het als onderneming een múst om met duurzaam ondernemen bezig te zijn.  
 
Het belangrijkste is dat je als onderneming veel bewuster wordt van wat de gevolgen zijn van jouw product of organisatie voor mens en milieu en op basis daarvan handelen. Daarbij biedt het kansen om je bijvoorbeeld aan te sluiten bij verschillende netwerken en bezig te zijn met innovatie en duurzame projecten. Ook kun je jouw bedrijf onderscheiden van de concurrentie en heeft het een positieve uitstraling op het imago van je bedrijf. En natuurlijk zorgt het bewust bezig zijn met duurzaam ondernemen ook voor financiële voordelen.  

Meer informatie over duurzaam ondernemen?

Wil je duurzaam ondernemen? Onze adviseurs helpen je verder.

Kom met ons in contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig