Machine Safety

LOTOTO Procedure

Als fabrikant en gebruiker van procesinstallaties & machines ben je vanuit de wet verplicht om passende voorzieningen aan te brengen zodat onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor zijn de volgende richtlijnen opgesteld: 

1. De Machinerichtlijn 

Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die de fabrikant moet nemen voordat hij zijn machine in de handel brengt of in gebruik laat nemen. De machine moet zo zijn ontworpen dat hij kan worden bediend, afgesteld en worden onderhouden zonder dat je aan risico's wordt blootgesteld.  

2. Richtlijn Arbeidsmiddelen 

Deze richtlijn beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden voor het veilig gebruik van de machine. Elke machine of installatie – ook wel arbeidsmiddel - moet voorzien zijn van een duidelijk te identificeren voorziening om het van zijn krachtbronnen los te kunnen koppelen.  

3. Richtlijn drukapparatuur 

Voor drukapparatuur zijn specifieke aanvullende veiligheidsaspecten opgesteld in de richtlijn Drukapparatuur. 

4. ATEX-Richtlijn 

In de richtlijn Explosieveilige apparatuur wordt aanvullend gewezen op de verplichting om werkzaamheden met betrekking tot explosieve atmosferen veilig te kunnen verrichten. 

Voor het veilig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan procesinstallaties en machines die gebruikmaken van energiebronnen, is LOTOTO ontwikkeld. LOTOTO staat voor Lock out – Tag out - Try out. Deze veiligheidsprocedure wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat installaties en machines die gebruik maken van energiebronnen veiliggesteld kunnen worden. Dit betekent dat ze niet onverwachts opgestart kunnen worden en er geen energie kan vrijkomen totdat het onderhoud is voltooid, een storing wordt verholpen of calamiteit is opgelost. 

De werking van LOTOTO 

Een praktische en heldere werkinstructie is voor het correct en consistent uitvoeren van LOTOTO erg belangrijk. Binnen de procedure wordt het beleid rondom LOTOTO duidelijk en concreet vastgelegd. Wie is er geautoriseerd om de procedure uit te voeren? Welke middelen gaan er gebruikt worden? En wat wordt er gedaan wanneer sleutels en dergelijke kwijtraken? In elke werkinstructie zijn in ieder geval de volgende stappen omschreven:  

  1. Hoe de machine wordt afgeschakeld; 
  2. Hoe restenergieën worden afgelaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procesleidingen onder druk. Deze worden gespoeld om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen; 
  3. Hoe hoofdschakelaars en afsluiters worden vergrendeld (Lock Out); 
  4. Hoe een tag wordt aangebracht met de juiste persoonlijke gegevens. (Tag Out) Zoals de datum en de reden van het onderhoud;  
  5. En hoe er wordt getest of de energiebron ook daadwerkelijk is veiliggesteld (Try out); 

In de praktijk krijgt de werkinstructie soms te weinig aandacht waardoor essentiële veiligheidsaspecten over het hoofd kunnen worden gezien. Soms is het document daarnaast niet praktisch opgesteld, waardoor het volgen ervan als onwerkbaar en tijdrovend wordt gezien. 

Hoe kader helpt 

Kader kan je helpen om tot een gedegen LOTOTO procedure en werkinstructie te komen. We zorgen ervoor dat deze op een praktische en werkbare manier wordt verwoord zodat hij past bij jouw manier van werken.  

Meer leren over LOTOTO?

Bekijk dan ook onze LOTOTO training van Kader Academy.

Meer informatie

Heb je hulp nodig bij het maken van een LOTOTO procedure of ben je opzoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht