Certificering

BRL 100

Werk je met apparaten met F-gassen?

Wie werkt met koelapparatuur, klimaatsystemen, warmtepompen of brandbeveiligingsapparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, moet voldoen aan regelgeving. Bedrijven die werken met stationaire (niet verplaatsbare) apparatuur moeten gecertificeerd zijn volgens de BRL 100.

Wat is de BRL 100?

Het Besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen geven uitvoering aan de verplichte certificering van bedrijven die handelingen verrichten aan installaties waarin F-gassen (HFK’s) of ozonlaagafbrekende stoffen (HCFK’s) zijn toegepast. De eisen die aan bedrijven worden gesteld staan beschreven in de BRL100.

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de meetlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de F-gassenbedrijfscertificering. De certificeringsinstellingen voeren dus F-gassenaudits uit volgens de laatste versie van de BRL100.

Eisen voor certificering

Installateurs worden door deze wetgeving geconfronteerd met andere eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering dan bij de oude F-gassen verordening. 

Installateurs zijn wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als zij werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen die door de BRL100 mede gereguleerd worden zijn:

  • Beheer wet- en regelgeving
  • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten
  • Overzicht van het gecertificeerd personeel
  • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers
  • Klachten registratie en afhandeling van klachten
  • Werkprocedures en de controle / bewaking hiervan
  • Instructie gebruiker van de installatie
  • Onderaanneming
  • Keuring en kalibratie van de gereedschappen
Team QHSE Management Systems 088-9951320 Offerte aanvragen

Wij hebben de samenwerking als prettig ervaren. Onze organisatie is nu klaar om werkzaamheden vallend onder de BRL 100 met succes en volgens de richtlijn uit te voeren.

Wim Zwanenburg Directeur, ACC Industrie Oudewater

Profiteer van onze begeleiding voor certificering

Kader heeft de specialisten in huis om organisaties te begeleiden bij certificering volgens de BRL 100. Met heldere procedures en duidelijke rapportages zorgen wij ervoor dat je klaar bent voor de audit door een certificerende instantie. Wil je meer weten over onze werkwijze, neem dan contact met ons op en wij vertellen je graag wat wij voor je kunnen betekenen.

Klantcases

Hercertificering ISO 9001 voor arbodienst P&P Arbo

Lees verder

QDP borgt kwaliteit met ISO 9001 Certificering

Lees verder

ISO 9001 certificering in combinatie met het voldoen aan de wettelijke eisen van de MDR

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht