Environment & Sustainability

Sustainable Development Goals 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen omvatten 17 doelstellingen met 169 targets om deze doelen in 2030 te behalen. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties, in samenwerking met verschillende organisaties en het bedrijfsleven en burgers, ondertekend door 193 landen. De SDG’s zijn de opvolger van de Millennium Development Goals. De SDG’s zijn een kompas voor alle thema’s waaraan gewerkt moet worden in de samenleving en in de wereld. Ze zullen leiden tot een eerlijkere en duurzamere wereld en toekomst voor iedereen. Het idee is dat niemand achterblijft en iedereen in staat moet zijn om te bouwen aan een betere toekomst. 

De SDG's omvatten een reeks mondiale uitdagingen, waaronder het beëindigen van armoede en honger, het bevorderen van gezondheid en welzijn, het garanderen van onderwijs voor iedereen, het bereiken van gendergelijkheid, het stimuleren van economische groei en werkgelegenheid, het bevorderen van duurzame consumptie en productie, het beschermen van het milieu en het bevorderen van vrede en gerechtigheid.

Bedrijfsactiviteiten koppelen aan SDG's

Door jouw activiteiten en transparantie te koppelen aan de SDG's, kun je bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen aantonen. Ook je bijdrage aan het bereiken van de mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling kun je aantonen. Bovendien kan het gebruik van de SDG's als referentiekader voor bedrijven ook helpen om consistente en vergelijkbare informatie over CSR-activiteiten te leveren en betrokkenheid van stakeholders te vergroten.

Verband tussen SDG en CSRD

CSRD staat voor Corporate Social Responsibility Disclosure, wat in het Nederlands wordt vertaald als "openbaarmaking van maatschappelijk verantwoord ondernemen". Het verwijst naar de informatie die bedrijven verstrekken over hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals sociale en milieuprestaties, ethische en governance-praktijken en hun impact op belanghebbenden.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om deze informatie vrijwillig te publiceren in hun jaarverslagen, websites of andere communicatiekanalen. Door transparant te zijn over hun CSR-prestaties en -praktijken, kunnen bedrijven hun stakeholders informeren over hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid.

De SDG's zijn belangrijk omdat ze een kader bieden voor mondiale samenwerking om enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken en te streven naar een meer duurzame en rechtvaardige wereld voor alle mensen en toekomstige generaties.

Kiezen voor openheid over jouw bedrijfsdoelstellingen

Sommige bedrijven moeten aan CSRD te voldoen. Ook als je niet verplicht bent kan het rapporteren over CSR-activiteiten en -prestaties voordelen opleveren voor bedrijven. Meer over de voordelen lees je onder CSRD

CO2 bewust

Meer informatie over de SDG's?

Wil jij meewerken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met jouw organisatie? 

Kom met ons in contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht