Consulting

CSRD rapportage

Vanaf 2024 gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gelden. Deze verslaggevingsrichtlijn verplicht grote organisaties om jaarlijks te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. De richtlijn staat centraal in de Europese Green deal en heeft als doel om meer transparantie te creëren en de kwaliteit van beschikbare duurzaamheidsinformatie te verhogen. Bedrijven moeten informatie verzamelen en rapporteren over de invloed van duurzaamheidskwesties op hun bedrijf en de impact van hun activiteiten op de mens en het milieu. Hier hoort ook een externe onafhankelijke audit bij. 

Geldt de CSRD richtlijn ook voor mijn bedrijf? 

De CSRD geldt voor bedrijven vanaf: 

 • 250 medewerkers of meer gemiddeld per jaar;
 • Een omzet vanaf 50 miljoen of meer per jaar, en 25 miljoen op de balans; 
 • Beursgenoteerd. 

Valt je bedrijf onder het beursgenoteerd MKB? Dan geldt de rapportageverplichting vanaf 2026. Ook als je bedrijf niet onder de bovengenoemde doelgroepen valt, is het alsnog mogelijk dat een klant of leverancier hiernaar gaat vragen. Is jouw bedrijf leverancier voor een organisatie die al wel CSRD plichtig is? Dan moet je ook informatie over de impact van jouw bedrijf op de ESG thema's kunnen verschaffen. De focus hierbij ligt op de gehele waardeketen. Zowel upstream (de toeleveringsketen), als downstream (de eindgebruiker). Het valideren van aannames en gegevens met de gehele keten is hierbij erg belangrijk. Zo creëer je een compleet en helder beeld van de impact van je bedrijf.  

De inhoud van de CSRD rapportage 

In de CSRD rapportage zullen drie hoofdonderdelen aan bod komen. Namelijk: Environment, (milieu), Social (sociaal), en Governance, (bestuur). Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren staat beschreven in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaard is opgesteld zodat elk bedrijf op eenzelfde manier rapporteert. Denk bijvoorbeeld aan je CO2 uitstoot, welke man-vrouwverdeling er in je bedrijf heerst en informatie over de relaties met je leverancier.  

De belangrijkste stappen voor een CSRD zijn: 

 1. Materialiteitsanalyse: Welke invloed heeft jouw bedrijfsactiviteit op de ESG-thema's op de lange termijn? Zowel financieel als op het gebied van mens en milieu. Deze stap vormt de basis van het CSRD rapport en brengt de impact gedurende de hele keten in kaart.
 2. Baseline: Vanuit de materialiteitsanalyse komen de focusgebieden voor jouw organisatie naar voren. Met een baselijn breng je in kaart waar jouw bedrijf met betrekking tot die gebieden staat.
 3. Gap analyse: Met een Gap analyse worden de ambities voor de toekomst vastgesteld.
 4. Bepalen ambitie en strategie: Na het vaststellen van de beoogde ambitie worden er plannen gemaakt om deze te kunnen behalen.
 5. Meten van data punten: Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord.
 6. Rapporteren uitkomsten en opstellen actieplannen: Na het proces een tijd te monitoren worden de uitkomsten gerapporteerd in een jaarverslag. Hieruit volgt vervolgens een actieplan om de progressie te optimaliseren en verder uit te breiden.
 7. Uitkomsten meenemen in jaarverslag + audit: Met een opgesteld jaarverslag breng je de progressie in kaart. Een externe audit wordt als volgt uitgevoerd waarbij er een onafhankelijk oordeel wordt geveld over de huidige progressie.
 8. Optioneel: Intern een eigen systeem inrichten: Het hebben van een intern managementsysteem kan het bijhouden van alle relevante informatie en voortgang vergemakkelijken. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om bijvoorbeeld het ISO 14001 certificaat te behalen en daarmee een bijbehorend managementsysteem te implementeren.

Meer informatie hierover vind je op onze CSRD wetgeving pagina.  

Door het gehele ketenproces in kaart te brengen creëer je een compleet en helder beeld van de ESG impact van je bedrijf. Het hele proces hiervoor kan 9 tot 12 maanden duren. Het is daarom belangrijk om op tijd te beginnen met het verzamelen van alle gegevens, het opstellen van beleid en het valideren met de keten om op tijd aan de eisen van de regelgeving te kunnen voldoen. 

 

 

Voordelen 

Naast de wettelijke verplichting voor het voldoen aan de richtlijn, zijn er ook voordelen te benoemen die het rapporteren over je duurzaamheidsprestaties je oplevert: 

Een verhoogde toekomstbestendigheid van jouw organisatie: Door inzicht te bieden in je duurzaamheidsactiviteiten en prestaties kun je mogelijke risico’s identificeren en deze minimaliseren. Hiermee kun je bijvoorbeeld reputatieschade, milieuschade of juridische problemen voorkomen. Weten hoe je bedrijfsactiviteiten van impact zijn op de ESG gebieden en hoe deze de financiële waarde van je bedrijf op de langer termijn kan beïnvloeden maakt je organisatie ook beter bestemd op de toekomst. Ditzelfde geldt voor de invloed van je bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij. Door te voldoen aan de CSRD rapportageplicht stel je gelijk doelen om deze impact te verminderen, met een concreet verbeterplan wat jaarlijks wordt getoetst.  

Een verbeterd imago en reputatie: Bedrijven die rapporteren met een duurzaamheidsverslag laten zien dat ze de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu en maatschappij serieus nemen. Dit verbetert je reputatie en helpt bij het vergroten van vertrouwen bij klanten en investeerders. 

Transparantie: Door te rapporteren over de sociale, milieu gerelateerde en bestuurlijke impact van je bedrijf biedt je transparantie naar je stakeholders en creëer je inzicht. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en een positief imago. Niet alleen extern maar ook intern binnen de organisatie. Heb je al eens nagedacht over duurzaamheidscultuur? Ook potentiële werknemers kijken hiernaar wanneer ze overwegen om bij een bepaald bedrijf te gaan werken.

Concurrentievoordeel: Wanneer je actief rapporteert over je duurzaamheidsprestaties onderscheid jij je van bedrijven die dat niet doen. Dit is nog eens extra relevant voor bedrijven die zich richten op een duurzame en ethische supply chain of wanneer je bedrijf zich wil focussen op het verminderen van zijn ecologische voetafdruk. 

Groeikansen: Door te rapporteren over de activiteiten rondom duurzaamheid binnen jouw bedrijf kun je ook nieuwe kansen identificeren om te benutten. Denk bijvoorbeeld aan het aanboren van nieuwe markten, het bereiken van nieuwe klantsegmenten of het ontwikkelen van nieuwe producten. Ook kun je hierdoor beter voldoen aan de wensen en behoeften van je stakeholders. 

Hulp nodig? 

Ben je opzoek naar hulp of ondersteuning bij het opstellen van de CSRD rapportage en het voldoen aan de richtlijn? Onze consultants staan voor je klaar. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Whitepaper

Het CSRD-stappenplan

Door de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een grote groep bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Welke stappen moet je nemen? Hoe zit het precies met de samenhang met andere plichten en certificaten? En waar moet jouw organisatie op dit moment staan om op tijd klaar te zijn voor de CSRD? Je leest het in deze whitepaper.

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
Gerelateerde artikelen

Actueel

Nieuwe duurzaamheidswetgeving CSRD: wat kun je verwachten?

Lees verder

Duurzaamheidswetgeving CSRD vanaf 2025: welke stappen moet je nu al nemen?

Lees verder

Dit moet je weten over de Sustainable Development Goals

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht