Klantcase

Speerpunt Veilig en Gezond werken

Een drinkwaterbedrijf met bijna 800 medewerkers schakelde Kader Safety Culture in om de veiligheidscultuur in de organisatie te verbeteren. 

Consulting
Safety Culture

Met Safety Games kun je een op een leuke, krachtige en interactieve manier de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag verbeteren. Benieuwd hoe we jouw vraagstuk aan zouden pakken?

Neem contact op Let the games begin
Speerpunt

Veiligheidscultuur verbeteren

Het begrip ‘speerpunt’ is echt een begrip dat leeft binnen de organisatie. Het betekent dat er extra aandacht is voor een bepaald onderwerp. Wanneer ze ergens extra focus op willen leggen, richten ze een ‘speerpunt’ op, zoals in dit geval het speerpunt Veilig en gezond werken. Het Speerpunt Veilig en Gezond werken heeft als doel om de veiligheidscultuur te verbeteren. Samen met Kader Safety Culture is tijdens het project in invulling gegeven aan:  

  • Het maken van Gouden regels omtrent Veilig en Gezond Werken; 
  • Het verbeteren van het incidenten meldsysteem; 
  • Het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden rondom veiligheid; 
  • Het verbeteren van de werkplekinspecties; 
  • Het opzetten van een risicobeheersplan. 

Een belangrijk onderdeel van het risicobeheersplan was het opzetten van een handboek voor veiligheidssignalering.  

Handboek veiligheidssignalering 

De eisen voor veiligheidssignalering zijn vastgelegd in Europese normen. Veiligheidssignalering kan levens redden door te waarschuwen in gevaarlijke en ongezonde situaties. Het kan bijvoorbeeld een vluchtroute aangeven bij brand of andere calamiteiten. 

Om binnen het drinkwaterbedrijf één herkenbaar en eenduidig beleid te hanteren rondom de visualisatie van veiligheidssignaleringen is er in samenwerking met Van Burnschot (specialist in visualisatie) een handboek gerealiseerd. Daarbij is een projectteam opgestart met leidinggevenden en operationele medewerkers om input en uitwerking te geven aan de signaleringen. Door de medewerkers hierin bottom-up te betrekken is er draagvlak ontstaan. Een bijkomend voordeel van het bottom-up betrekken van medewerkers is dat zij zich gehoord voelen, dit draagt positief bij aan de relatie tussen de werkgever en werkenemer. De kleurcodes van de veiligheidssignaleringen zijn exact afgestemd op de huisstijl van het drinkwaterbedrijf en de NEN 3050.  

Veiligheidscultuur

Veiligheidsbewustzijn vergroten

Onveilig gedrag speelt vaak een rol bij ongevallen op de werkvloer. Door het veiligheidsbewustzijn te vergroten kunnen (gedrags)patronen die onveilig gedrag in stand houden worden doorbroken. Hoe pak je het aan? 

Contact Help mij op weg
Praktijk

Veiligheidssignalering in de praktijk 

Als pilot zijn er op één locatie veiligheidssignaleringen in de praktijk gebracht. Samen met de verantwoordelijke Proces Technici is er een inventarisatie gemaakt van de ruimtes en chemicaliën waarin of waarmee gewerkt wordt. Daarvan is beoordeeld welke risico’s er zijn bij het werken in die ruimtes en bij het werken met deze chemicaliën. Dit verbetervoorstel is voorgelegd aan de beheerders van de diverse locaties. Het volledige handboek bestaat uit:  

  • toegangsborden; 
  • parkeerzone aanduidingen; 
  • informatieborden; 
  • leidingmarkeringen. 

Kortom een compleet uitgewerkt plan wat voor alle medewerkers beschikbaar is via het KAM handboek. Het plan is gepresenteerd aan alle medewerkers die betrokkenen zijn bij de uitvoering. Op deze manier hebben zij ook de ruimte gekregen om vragen te stellen over de inhoud en hoe zij het plan moeten gaan actualiseren.  

Ondanks corona de klus geklaard 

Het project heeft in totaal één jaar geduurd. Er is gewerkt op de locaties zelf, vanuit het Kader kantoor en ook vanuit huis, in verband met het heersende coronavirus. Het uitrollen van het visualisatieplan is eind 2020 afgerond. De Proces Technici van de locaties gaan het plan zelf verder vormgeven, zij moeten hiervoor op locatie zijn. Doordat de interne medewerkers dit zelf uitvoeren voorkomen we onnodig contact tussen mensen zolang het coronavirus actief is.  

Het op afstand samenwerken is goed verlopen, mede door regelmatig online overleg is er voldoende afstemming geweest tijdens het project. 

Medewerkers meer betrekken bij veiligheid op de werkvloer 

Wil jij medewerkers meer betrekken bij de veiligheid op de werkvloer? Of ze mee laten denken en laten helpen bij de uitvoering? Kader Safety Culture helpt je graag het veiligheidsbewustzijn van jouw medewerkers te vergroten. Door ze te betrekken en mee te nemen in het verhaal. Op deze manier krijgen medewerkers meer gevoel bij de (noodzakelijke) veranderingen en wordt het geïntegreerd in de nieuwe veilgheidscultuur 

Het was een zeer uitdagende opdracht, die met veel overredingskracht en communicatie toch tot stand is gekomen. Het uitrollen van de visualisatie is de kroon op het werk!

Manager Productie van het drinkwaterbedrijf.
Actueel

Onze nieuwste artikelen

Het ATEX Proces Safety congres 2024, wij zijn er weer bij!

Lees verder

Collega Hanneke Jansen spreekt op het SCL Congres

Lees verder

5 tips om je bedrijfscontinuïteit veilig te stellen

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht