Machine Safety

Explosieveiligheidsdocument (EVD) 

Is er sprake van explosieve atmosferen binnen jouw bedrijf? Dan ben je vanuit de ATEX richtlijn verplicht een EVD op te stellen. Beperk de risico’s van explosiegevaar en zorg dat je voldoet aan de Arbowet!  

Hoe stel je een EVD op? 

Je kan de volgende stappen aanhouden bij het explosieveiligheidsdocument opstellen: 

  • Vaststellen van de klassen en omvang gevarenzones 
  • Uitvoeren gevarenzone-indeling (vaststellen zoneklassen en omvang) 
  • Inventariseren aanwezige ontstekingsbronnen 
  • Categoriebepaling apparatuur vastgestelde gevarenzones 
  • Inventariseren aanwezige organisatorische en technische beheersmaatregelen. 
  • Risicobeoordeling van de explosierisico’s op basis van de aanwezige brandbare stoffen met bijbehorende gevarenzones, ontstekingsbronnen en aanwezige beheersmaatregelen 
  • Opstellen beheersmaatregelen ter voorkoming of beperking van de ontsteking van een explosieve atmosfeer 
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) conform de in Nederland geldende ATEX richtlijn 
  • Plan van Aanpak met concrete doelstellingen 

Het beoordelen, classificeren en opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) is sterk afhankelijk van de complexiteit van de procesinstallatie en machine(onderdelen).  

Een EVD op laten stellen

Kader ondersteunt bij de beoordeling van de explosieveiligheidsrisico’s en de schriftelijke vastlegging in de vorm van een explosieveiligheidsdocument (EVD) conform de geldende eisen en voorschriften van de ATEX Richtlijn 1999/92/EG, ATEX 153. Neem contact met ons op. 

Meer informatie over Machine Safety?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht