Consulting

LOTOTO

De technologische ontwikkelingen op het gebied van machinebouw volgen elkaar in een rap tempo op. Machines zijn nu geavanceerder dan ooit, maar ook complexer. Daarom raken ze steeds meer met procesinstallaties verweven. De energiebronnen waar deze machines gebruik van maken, zoals pneumatische of hydraulische energie, breiden zich uit over het gehele proces. Wanneer er onderhoudswerkzaamheden of reparaties moeten worden uitgevoerd, kunnen hierbij gevaarlijke stoffen zoals stikstof, stoom of CO2 vrijkomen. Dit zijn dit vaak de momenten waarbij de meeste ongelukken gebeuren.  

Om deze reden is LOTOTO ontwikkeld. LOTOTO staat voor Lock out – Tag out - Try out en is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat installaties en machines die gebruik maken van energiebronnen veiliggesteld kunnen worden. Dit betekent dat ze niet onverwachts opgestart kunnen worden en er geen energie kan vrijkomen totdat het onderhoud is voltooid, een storing wordt verholpen of calamiteit is opgelost. 

Wanneer is LOTOTO nodig? 

LOTOTO is nodig wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden dichtbij of aan gevaarlijke energiebronnen. De procedure wordt toegepast om medewerkers te beschermen tegen (onverwacht) vrijkomende energieën of gevaarlijke stoffen tijdens het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan machines. Door het gebruik van isoleerinrichtingen en het zogenaamde aflaten van restenergie worden bepaalde delen energieloos gemaakt.  

De werking van Lock Out- Tag out – Try out  

LOTOTO wordt uitgevoerd met behulp van een werkinstructie. Voor iedere machine of (deel)installatie is dit een apart document. Hierin staat beschreven welke afspraken er zijn gemaakt m.b.t het onderhoud. Wie mag het uitvoeren? Welke gereedschappen zijn hiervoor veilig te gebruiken? En hoe wordt de machine afgeschakeld? In elke werkinstructie worden de volgende stappen omschreven: 

 1. Hoe de machine wordt afgeschakeld; 
 2. Hoe restenergieën worden afgelaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan procesleidingen onder druk. Deze worden gespoeld om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen; 
 3. Hoe hoofdschakelaars en afsluiters worden vergrendeld (Lock Out); 
 4. Hoe een tag wordt aangebracht met de juiste persoonlijke gegevens. (Tag Out) Zoals de datum en de reden van het onderhoud;  
 5. En hoe er wordt getest of de energiebron ook daadwerkelijk is veiliggesteld (Try out); 

Hulp & advies 

Kader kan je helpen om tot een gedegen LOTOTO procedure en werkinstructie te komen. We zorgen ervoor dat deze op een praktische en werkbare manier wordt verwoord zodat hij past bij jouw manier van werken. Kun je advies gebruiken bij het opstellen van een goede procedure en werkinstructie of heb je meer informatie nodig over de handhaving van LOTOTO? Neem dan contact met ons op. Onze deskundige consultants staan voor je klaar. 

 

Het proces

Onze consultants helpen je om tot een gedegen LOTOTO procedure en werkinstructie te komen. We zorgen ervoor dat deze op een praktische en werkbare manier wordt verwoord zodat hij past bij jouw manier van werken. We werken samen, maar kunnen ook het gehele proces uit handen nemen.

Offerte aanvragen
Nulmeting

Door middel van een nulmeting creëren we een overzicht van welke productielijnen, procesinstallaties en machines er gebruik wordt gemaakt. We kijken naar de bijbehorende risicovolle onderhoudswerkzaamheden en bepalen voor welke werkzaamheden LOTOTO nodig is. Daarnaast wordt er tijdens de kennismaking met jou besproken wat er al is opgezet en wat daar de goede en minder goede ervaringen mee zijn. Bij het opstellen van een nieuw LOTOTO beleid vinden we het belangrijk om naar de ervaringen van zowel de operators, verstrekkers, houders en de Technische Dienst te luisteren en deze mee te nemen in het nieuwe beleid. 

Opstellen van de LOTOTO procedure

Bij een LOTOTO procedure horen passende afspraken die zijn vastgelegd in een overkoepelend document. In het document worden onderwerpen vastgelegd als:  

 • Het doel van het document; 
 • De uitsluitingen; 
 • Soorten gevaarlijke energiebronnen; 
 • De wijze van veiligstellen; 
 • Het trainingsbeleid; 
 • Wie er toezicht houdt op de audits; 
 • De eisen vanuit wet- en regelgeving;  
 • En de algemene en specifieke eisen tijdens het veiligstellen van een machine of installatie. 
Bespreken van templates en best practices

We stellen diverse templates en practices op, die binnen jouw bedrijf het best bruikbaar zijn en het meeste kans op succes en acceptatie hebben.

Tips & aandachtspunten

Kader heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in de procesindustrie, bij machineproductielijnen en combinaties daarvan. We hebben een lijst opgesteld met tips een aandachtspunten die nuttig zijn tijdens het samenstellen van LOTOTO werkinstructies. Deze nemen we tijdens deze fase met je door.  

Opstellen van LOTOTO werkinstructie

We stellen een instructie op die op een verhelderende en praktische wijze alle informatie bevat om de procesinstallatie of machine veilig te stellen. 

Aanschaf Lockout vergrendelsysteem

Er zijn verschillende Lockout vergrendelsystemen voor het veiligstellen van mechanische en elektrische gevaren. We adviseren je welke systemen in de praktijk het prettigst werken en het meest veilig zijn. 

 

Implementatie

Tijdens de implementatie van de nieuwe procedure betrekken we alle betrokkenen. Samen met jou zetten we een campagne op, geven we toolbox meetings en houden we toezicht op de uitrol van het plan zodat we kunnen werken aan echte commitment onder alle betrokken medewerkers.  

Evaluatie

Na een tijd van ingebruikname is het belangrijk om de procedures, de werkwijze en instructies te evalueren en weer te verbeteren.  

Offerte aanvragen
Download

Brochure LOTOTO

Wil je meer weten over LOTOTO en wat er voor arbeidsmiddelen wettelijk verplicht is? Download dan nu onze brochure en lees alles over de Lock out – Tag out – Try out veiligheidsprocedure, de wetgeving en het proces. 

 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
Actueel

Gerelateerd nieuws

Het ATEX Proces Safety congres 2024, wij zijn er weer bij!

Lees verder

Brochure: Safety Expert Manager (SEM)

Lees verder

Tijd voor actie! Waar de machinebouwer aan moet werken

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht