Consulting

EED energie audit

Heb je meer dan 250 fte in dienst? Dan is een EED energie audit voor jouw organisatie verplicht vanuit de Europese Energy- efficiency directive (EED). Met deze audit verzamel je informatie over het actuele energieverbruik van je bedrijf en de besparingsmogelijkheden. Ook bij een jaaromzet hoger dan €50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van hoger dan €43 miljoen ben je auditplichtig.  Het doel van de richtlijn is om ondernemers bewust te maken van hun energieverbruik en welke mogelijkheden er zijn om hierop te besparen en te verduurzamen.  

Onderdelen van het rapport 

Een EED audit wordt om de vier jaar uitgevoerd. Hierbij analyseer je het huidige energieverbruik en stel je het potentieel vast. Ook bevat de rapportage een terugblik op de voorgaande EED-audit, als deze beschikbaar is. In deze evaluatie worden de eerder geïmplementeerde kostenbesparende maatregelen geïdentificeerd en gerealiseerde besparingen doorgerekend.  In het ‘besluit energie-audit’ van de overheid staan alle criteria waar het rapport van jouw onderneming aan moet voldoen. Ook heeft de overheid verschillende sjablonen beschikbaar gesteld zodat iedereen op eenzelfde manier rapporteert. Het rapport bevat verder in ieder geval de volgende onderdelen: 

  • Een beschrijving van je onderneming, de bedrijfsvoering en de reeds uitgevoerde energie audit. 
  • Een algemene beschrijving van alle processen, installaties, gebouwen en het vervoer wat binnen je onderneming gebruikt wordt.  
  • Het totaalverbruik aan elektriciteit, aardgas, autobrandstof en andere energiestromen over het afgelopen boekjaar. 
  • Energieverbruiksprofielen voor representatieve week- en weekenddagen 
  • Een overzicht van de energiebesparingsmaatregelen die mogelijk zijn, het besparingspotentieel, de nodige investering en de effectiviteit in kosten.  

Vrijstelling 

Is jouw organisatie energie auditplichtig, maar al in het bezit van een ISO 50001 of ISO 14001 certificaat- aangevuld met een module energiemanagement? Dan kun je een vrijstelling aanvragen voor het uitvoeren van een EED audit. Heeft jouw organisatie een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend keurmerk? Ook dan hoef je geen audit uit te voeren.  

Informatieplicht en onderzoeksplicht  

Naast de EED-audit kan jouw organisatie ook informatieplichtig of onderzoeksplichtig zijn. Of je ook een informatie of onderzoeksplicht hebt, hangt af van de hoeveelheid energie die jouw organisatie verbruikt op locatie per jaar. Je hebt een informatieplicht wanneer: 

  • Er een verbruik is van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar (gebouwgebonden). 

De onderzoeksplicht geldt wanneer:  

  • Het verbruik meer dan 10 mln kWh of meer dan 170.000 m3 gas per jaar bedraagt.  

Kader ondersteunt je ook bij deze twee verplichtingen. Heeft je bedrijf bijvoorbeeld een informatieplicht en een EED-audit plicht? Dan combineren we dit in één rapportage zodat je direct aan beide plichten voldoet.  

Waarom kies je voor Kader?  

Kader heeft veel ervaring op het gebied van energiemanagement en duurzaamheid. We helpen met het gehele proces. Van het inventariseren, analyseren, het opstellen van maatregelen en het indienen van het rapport. We maken hierbij ook de koppeling met managementsystemen, zoals de ISO 14001, ISO 50001, CO2 prestatieladder of een MVO beleid. Daarnaast werken wij, naast het EED rapport ook aan de CSRD rapportage. Zodat je niet alleen voldoet aan alle verplichtingen, maar ook gaat inzetten op het creëren van een volledig duurzaamheidsbeleid, waarmee jouw bedrijf zich kan onderscheiden. Bovendien houden we van overzicht: daarom leveren we je één overzichtelijke EED rapportage met handvatten voor de volgende stap in energiemanagement, dat past bij jouw visie en beleid.   

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs. 

Klantcases

Gerelateerd nieuws

EED Energie audit voor Huuskes

Lees verder

ISO 14001 certificering en tijdelijke HSE Coördinator voor Pall Medistad

Lees verder

Een MVO beleid en jaarverslag: BusinessBase + Kader

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig