Vertrouwenspersoon; een nieuwe hype of een zegen?

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor ongewenst gedrag op de werkvloer naar aanleiding van verscheidene berichtgevingen in de media. Toch bieden organisaties niet altijd de juiste steun aan medewerkers op dit gebied. Zo zal de ene organisatie onderzoek doen naar ongewenst gedrag op hun werkvloer, maar verwacht de andere organisatie dat ongewenst gedrag überhaupt niet voorkomt binnen hun bedrijf.

Lees hieronder verder

Wetswijziging

Om het tij te keren is er dit jaar een wet aangenomen om de vertrouwenspersoon verplicht te stellen voor organisaties vanaf 10 werknemers. Dit gaat om een aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet. Naar verwachting zal deze wet in 2024 officieel in werking treden. Deze wet zal het belang van het bieden van hulp aan medewerkers die ongewenst gedrag ervaren meer onder de aandacht brengen en tegelijkertijd verplicht stellen. Ongewenst gedrag valt samen met werkdruk onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) dat nog steeds een van de grootste oorzaken is van uitval op het werk. Om deze reden is het verplichtstellen van een vertrouwenspersoon een zegen, maar waarom?

Het nut van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan medewerkers opvangen wanneer zij zich melden en ondersteuning bieden bij het vinden van een passende oplossing indien zij een vorm van PSA ervaren. De hulp bestaat bijvoorbeeld uit het voeren van een gesprek met de melder of het de-escaleren van het conflict. Tevens kan de vertrouwenspersoon een belangrijke betekenis hebben als het gaat om het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Advies

De vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan leidinggevenden en het management van een organisatie. Dit advies zal onder andere gericht zijn op het instrueren van leidinggevenden en het management, zodat zij in staat zijn om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en om manieren toe te passen die ongewenste situaties voorkomen. Doordat de vertrouwenspersoon vaak beter zicht heeft op wat er speelt binnen de organisatie rondom PSA, kan het adviseren van waarde zijn.

Het invullen van de rol

Door de wijziging zal het voor vele organisaties zoeken zijn hoe zij invulling geven aan de nieuwe wet. Vindt maar eens een medewerker binnen jouw organisaties die deze rol op zich neemt. Daarnaast kan het binnen kleine organisaties lastig zijn om een medewerker te vinden die bereid is deze rol op zich te nemen. Doordat de lijnen vaak kort zijn en er soms diverse belangen door elkaar lopen, wordt het objectief en vertrouwelijk handelen lastig gemaakt. In deze situaties is het goed om na te denken over een externe vertrouwenspersoon; een onafhankelijke vertrouwenspersoon van buiten de organisatie die deze rol invult.

Externe kracht

Kader heeft diverse vertrouwenspersonen die voor jouw organisatie ingezet kunnen worden. Zij zijn allen gecertificeerd wat betekent dat zij opgeleid zijn en middels bijscholing en intervisie op de hoogte blijven van ontwikkelingen om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen. De vertrouwenspersoon die voor jouw organisatie aan de slag gaat zal de trends in de gaten houden, zodat er door de jaren heen duidelijk wordt hoe het ervoor staat met de aantallen en vormen van ongewenst gedrag. Alleen als je weet dat er ongewenst gedrag speelt op de werkvloer, kan je het daadwerkelijk aanpakken. Daar helpt de vertrouwenspersoon bij!

Geschreven door...
Dionne Broere van Team Occupational Health & Safety

De affiniteit met veiligheid en welzijn is er voor Dionne altijd al geweest. In haar functie als Occupational Health & Safety adviseur kan ze dat nu combineren. Je kunt bij haar terecht voor vragen over het opstellen van de RI&E, medewerker onderzoeken en het opstellen van een PSA/Arbobeleid.

6 artikel(en)
  • Volg Dionne Broere

Meer informatie

Wil je meer weten, of heb je vragen over onze dienst vertrouwenspersoon? Neem contact op met Dionne Broere.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

Dit zijn de eisen voor een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Lees verder

Psychosociale arbeidsbelasting: wat is het en hoe kun je het voorkomen of verminderen?

Lees verder

Hoe veilig en gezond werkt Nederland? Dit zijn de uitkomsten van de CBS-enquête!

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht