Occupational Health & Safety

Wat is een RI&E?

Het uitvoeren en opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting om de gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf te bevorderen. 

Elk bedrijf moet een risico inventarisatie uitvoeren om te beoordelen of het werk gevaarlijk en ongezond kan zijn voor werknemers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak worden opgenomen. Hierin staat welke maatregelen een werkgever moet nemen om de risico’s aan te pakken. Als laatste moeten alle arbeidsongevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden opgenomen worden in het RI&E.

Op zoek naar een RI&E voor jouw organisatie?

Lees meer

RI&E, door wie?

Een RI&E maken kun je als bedrijf zelf doen, dit is dan de taak van de preventiemedewerker. In de praktijk blijkt dit vaak gecompliceerder dan verwacht en daarom betrekken veel bedrijven hierbij een externe deskundige, zoals een arbodienstverlener en/of een arbo adviesbureau.

Voor veel branches is door de branchevereniging een branchespecifieke RI&E opgesteld. Deze worden gepubliceerd op rie.nl. Veel van deze branche RI&Es zijn erkend, dat wil zeggen dat een wettelijke toetsing door een gecertificeerde kerndeskundige niet nodig is. Een branche RIE is in feite een checklist voor het zelf uitvoeren van een RI&E.  Voordat gebruik wordt gemaakt van een branche RI&E is het verstandig om een deskundige (MVK, HVK of kerndeskundige ) te raadplegen. Kerndeskundigen zijn:

  • Hogere veiligheidskundige
  • Arbeidshygiënist
  • Bedrijfsarts
  • Arbeid & Organisatie deskundige

Is een RI&E verplicht?

Een risico inventarisatie en evaluatie ri&e is verplicht voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers en voor organisaties met minder dan 25 werknemers waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd branche-specifiek en in de cao opgenomen risico inventarisatie en evaluatie ri&e.

De Arbowet verplicht iedere organisatie met personeel te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek is een risico inventarisatie en evaluatie. De RI&E moet samen met een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen schriftelijk worden vastgelegd.

Ondersteuning van Kader

Voldoen aan de RI&E verplichting

Kader helpt je bij het opstellen van de RI&E maar biedt ook de digitale RI&E het AMS (ArboManagementSysteem)

Benieuwd wat we voor jou kunnen doen?

Contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht