Privacyverklaringen

Kader verwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl