Privacyverklaringen

Kader Group verwerkt persoonsgegevens van verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl