Consulting

Business Continuity Plan

Met Business Continuity Management (BCM) breng je als organisatie de belangrijkste risico’s in kaart die mogelijk leiden tot een verstoring van de levering van producten en diensten. Het stelt preventieve maatregelen vast voor het incident en geeft handvatten tijdens en na het incident om de bedrijfsprocessen voort te zetten. Bedrijven die gebruik maken van BCM zijn veerkrachtiger en hebben een groter weerstandvermogen om ook tijdens deze uitzonderlijke situaties hun producten of diensten te kunnen blijven leveren. Dit creëert een voordeel ten opzichte van de concurrent en versterkt de reputatie van de organisatie. 

De maatregelen die met Business Continuity Management (BCM) worden genomen komen samen in het Business Continuity Plan. Concreet bestaat het BCP uit 3 onderdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als één van deze onderdelen ontbreekt, kan dat grote gevolgen hebben voor de organisatie bij een calamiteit:  

  1. Bedrijfshulpverleningsplan
  2. Crisismanagementplan
  3. Continuïteitsplan primaire processen 

Met het BCP wordt de bedrijfsschade en het klantverlies tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Ook wordt er veel geld bespaard door het beperken van directe en indirecte kosten wanneer een storing zich voortdoet. Daarnaast zorgt het ervoor dat je mogelijk op verzekeringspremies kunt besparen. Het is raadzaam om het Business Continuity Plan ieder jaar met direct betrokkenen te bespreken, te oefenen en de resultaten te evalueren zodat het continu verbeterd wordt. Het BCP is onderdeel van het Business Continuity Management System (BCMS). Onze ervaren specialisten helpen graag bij het implementeren van dit systeem of het opstellen van een BCP voor jouw organisatie. Hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Ook bieden wij verschillende opleidingen om je kennis mee uit te breiden.

Team Business Continuity Management 088-9951320 Offerte aanvragen Contact
Actueel

Gerelateerd nieuws

Organisaties zijn kwetsbaarder dan ooit

Lees verder

Kwaliteit en bedrijfscontinuïteit: wat is de link?

Lees verder

5 tips om je bedrijfscontinuïteit veilig te stellen

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig