QHSE Management Systems

ISO 9001 certificering stappenplan 

Kader Group hanteert een ISO 9001 certificering stappenplan en begeleidt jouw organisatie in 5 praktische stappen naar ISO 9001 certificering! 

Stap 1: nulmeting 

De eerste stap van het ISO 9001 stappenplan is het uitvoeren van een nulmeting. Met de nulmeting beoordelen wij in hoeverre jouw organisatie al invulling geeft aan de ISO9001 norm en wat exact nodig is om te komen tot certificering. Ook kunnen je medewerkers met deze nulmeting kennismaken met de inhoud en reikwijdte van de norm. 

We bespreken verschillende processen, procesbeschrijvingen, procedures en instructies en toetsen dit aan de ISO 9001:2015 norm. De resultaten verwerken we in een rapportage en Plan van Aanpak (PvA). Na de nulmeting weet je precies waar je aan toe bent en kun je besluiten of je je door Kader Group wilt laten begeleiden naar ISO 9001 certificering. Je hebt inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van certificatie. 

Stap 2: Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 

De volgende stap van het ISO 9001 certificering stappenplan is het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. Wij zetten een praktisch hanteerbaar en efficiënt digitaal kwaliteitsmanagementsysteem op dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm én de behoefte van onze opdrachtgevers. De opzet en invoering van het managementsysteem is volgens de High Level Structure (HLS) en kan hierdoor eenvoudig met andere nieuwe ISO normen geïntegreerd worden. Ook is het mogelijk om branche-specifieke richtlijnen te integreren. 

Stap 3: Interne audit ISO 9001 

Vervolgens stellen wij een auditplan op en toetsen door middel van een interne audit ISO 9001 of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende geïmplementeerd is en voldoet aan de ISO 9001 norm. Hierbij houden we rekening gehouden met de wensen en eisen die belanghebbenden en jouw organisatie aan het kwaliteitsmanagementsysteem stellen. Bevindingen, verbeteringen en afwijkingen worden vastgelegd in een rapportage. De interne audit ISO 9001 is een prima voorbereiding op de certificatie audit en is de derde stap uit het ISO 9001 stappenplan. 

Stap 4: Directiebeoordeling 

De directiebeoordeling vormt stap 4 uit het ISO 9001 certificering stappenplan. Met deze directiebeoordeling ondersteunt Kader Group de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en het vaststellen van middelen ter verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De directiebeoordeling is een belangrijk onderdeel vanuit de norm voorafgaand aan certificering. Na certificering stelt de norm verplicht dat er een periodieke directiebeoordeling wordt uitgevoerd. 

Stap 5: Begeleiding naar certificering 

Tenslotte volgt de laatste en 5e stap uit het ISO 9001 stappenplan; de begeleiding naar ISO 9001 certificering. Kader Group is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen. Door onze goede contacten met veel certificatie instellingen kunnen wij het moment van certificatie vaak bevorderen. 

Onze adviseurs werken transparant en toegankelijk bij jou op locatie en zijn daardoor optimaal beschikbaar voor beantwoording van vragen over het kwaliteitsmanagementsysteem en ondersteuning van het management. We kunnen, als je dat prettig vindt, de externe audit door de certificatie instelling begeleiden. Dit biedt extra zekerheid voor de opdrachtgever. 

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Meer informatie over de ISO 9001?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht