Information Security

Privacy Officer Zorg 

Een Functionaris voor Gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 verplicht voor kleinere partijen in de zorg. De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG, art. 37 lid 1c, eist dat deze Functionaris voor Gegevensbescherming tenminste een aantal taken vervult, die beschreven zijn in art. 39 lid 1 van de AVG. 

Functionaris voor Gegevensbescherming Zorg 

Het maakt voor de AVG wet niet uit of deze Functionaris Gegevensverwerking intern of extern is aangesteld. Met het aanstellen van een externe Functionaris voor Gegevensbescherming voldoet u aan de AVG en hoeft er intern geen capaciteit en specifieke deskundigheid te worden ingezet. 

Externe Functionaris voor Gegevensbescherming 

Met een externe Functionaris voor Gegevensbescherming voorkomt u extra werkdruk en vraag om specifieke deskundigheid bij eigen medewerkers. Met een externe Functionaris Gegevensverwerking zijn geen opleidingskosten nodig voor (actuele) kennis en jurisprudentie voor het voorkomen van een boete. Een extra voordeel is dat de externe Functionaris Gegevensverwerking optimaal gebruik kan maken van de ruimte die de AVG wet biedt, en vooral in lid 2 van art. 39: ‘de Functionaris voor Gegevensbescherming houdt bij de uitvoering van taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang de context en de verwerkingsdoeleinden.’ Door het benoemen van belangen en risico’s en het maken van beleid hierop, voorkomt de Functionaris voor Gegevensbescherming dat allerlei onnodige maatregelen ingevoerd moeten worden. En omdat deze risico’s voor vrijwel iedere praktijk in de zorg gelijk zijn, kan de externe Functionaris Gegevensverwerking werken met voorbeelddocumenten, waarin de risico’s beschreven en juridisch getoetst zijn. 

Wat doet een Functionaris Gegevensverwerking? 

De taken van een Functionaris Gegevensverwerking zijn de volgende: 

  • Adviseren van de directie en medewerkers over de toepassing van de AVG wet; 
  • Toezien op naleving van de AVG, zoals dit is vastgelegd in het beleid; 
  • Onderzoeken van incidenten en, indien nodig, begeleiding van de melding van een datalek; 
  • Bewustmaking en opleiding van de medewerkers, die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens; 
  • Begeleiding van de verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordelingen; 
  • Optreden als contactpersoon naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Abonnement 

Wij staan garant voor een flexibele inzet van een deskundige Functionaris voor Gegevensbescherming en bieden deze in abonnementsvorm aan. Wil je weten welke tarief voor jouw praktijk van toepassing is? Vraag een offerte aan en geef daarbij het aantal medewerkers door. Wij hanteren een maandtarief voor een abonnement met een looptijd van 2 jaar. Het tarief is gebaseerd op het aantal medewerkers per praktijk. 

Meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht