Consulting

Arbeidshygiëne

Chronische blootstelling aan chemische, fysieke of fysische factoren kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen, veel (te zwaar) tillen of hard geluid. Met een risicobeoordeling en verdiepend onderzoek arbeidshygiëne ontdek je de risico’s en kun je de werkomgeving veiliger maken. Bovendien voldoe je hiermee aan de voorschriften van het Arbobesluit. 

In veel organisaties komen medewerkers in aanraking met chemische, fysieke of fysische factoren. Bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen, geluid, tillen, beeldschermwerk of een slecht werkklimaat. Dit kan heftige beroepsziekten veroorzaken, zoals longkanker, lawaaidoofheid of fysieke klachten.  

Als uit de initiële risicobeoordeling blijkt dat gezondheidsrisico’s nog onvoldoende inzichtelijk of beheerst zijn, is er verdiepend onderzoek arbeidshygiëne nodig. 

Waarom kies je voor Kader? 

Onze arbeid hygiënisten zijn ervaren en getraind in het toepassen van gevalideerde modellen. Bijvoorbeeld de Stoffenmanager, Advanced REACH Tool (ART), KIM, HARM of NIOSH. Daarnaast hebben we gekalibreerde meetinstrumenten om de risico’s rondom geldende wetgeving en NEN normen te ontdekken. 

Ook kunnen wij metingen inzetten om de bepalende factoren van de blootstelling te vinden, of het effect van maatregelen vast te stellen. Op basis van de resultaten geven wij concrete adviezen om de risico’s te beheersen.  

Kortom: wil je alle risico’s binnen jouw organisatie beoordelen, inzichtelijk krijgen en/of systematisch beoordelen in de vorm van een managementsysteem? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 

Klantcases

Arbeidshygiënisch meetprogramma voor opdrachtgever in farmaceutische industrie

Lees verder

Geluidsonderzoek bij totaalleverancier Huuskes

Lees verder

Veiligheidstraject beloond met certificering op trede 3 van de veiligheidsladder

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht