Consulting

Safety Culture Ladder (SCL)

Inzicht krijgen in de veiligheidscultuur binnen je organisatie is belangrijk om veilig en gezond te kunnen werken. De Safety Culture Laddder (SCL) is een certificeerbare norm om te weten hoe veiligheidsbewust jouw organisatie is. Het doel van de Safety Culture Laddder is om onveilige situaties, verzuim en gezondheidsschade te beperken. 

De Safety Culture Ladder is de opvolger van wat we voorheen de veiligheidsladder noemden. Het is een groeimodel dat bestaat uit vijf laddertreden: hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. Met de Safety Culture Ladder ontdek je de veiligheid van jouw organisatie, verklein je het risico op ongevallen én incidenten met schade of letsel tot gevolg. 

Wij bieden verschillende mogelijkheden om in haalbare stappen  jouw veiligheidscultuur te versterken. Met een unieke mix van expertise rondom technische, organisatorische en gedragsmatige veiligheid vergroten wij de kans op succes in jouw organisatie.  

Nulmeting 

Om te kunnen beoordelen waar jouw organisatie op de Safety Culture Ladder staat, beginnen we altijd met een nulmeting. Hiermee ontdek je in welke aspecten jouw organisatie goed scoort en waar je kunt verbeteren. De uitslag van de nulmeting is een rapportcijfer dat overeenkomt met een laddertrede van de Safety Culture Ladder.  

Na de nulmeting heb je een concreet actieplan met haalbare stappen om te groeien naar de gewenste laddertrede. Met dit plan ben je in staat zelf acties uit te zetten of samen met ons een verbetertraject op te starten. De intensiteit van de begeleiding kun je naar wens invullen. 

Opleiding interne auditoren 

Met een veiligheidsaudit onderzoek je op systematische en objectieve manier de ontwikkeling van veiligheid en gezondheid binnen je organisatie. Veel bedrijven laten dit door een externe partij uitvoeren, maar een interne veiligheidsaudit is net zo effectief.  

Om medewerkers bij de veiligheidscultuur te betrekken, kun je interne auditoren aanstellen. Wij helpen graag bij het opleiden en trainen van deze medewerkers.  

De deelnemers leren: 

  • de eisen en achtergrond van de SCL kennen; 
  • hoe ze de verschillende elementen op de SCL kunnen scoren;
  • hoe ze het veiligheidsbewustzijn in de eigen organisatie kunnen versterken;
  • de essentiële communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een onafhankelijke en effectieve audit. 

Governance Code Veiligheid 

Steeds meer bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers hebben de GCVB ondertekend of onderschrijven de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Dit betekent dat deze bedrijven zich geconformeerd hebben aan certificering volgens de Safety Culture Ladder voor 1 januari 2022. Vanuit deze code is het vanaf 2025 verplicht om tenminste trede 3 behaald te hebben. We bieden een QuickScan aan om hierbij te helpen.

Download

Safety Culture Ladder 2.0

Wanneer je aan de slag wilt om de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie te verbeteren is de recent herziene Safety Culture Ladder een handig instrument. In deze whitepaper benantwoorden we onder andere de vraag wat de Safety Culture Ladder precies is, wat de verschillen zijn tussen de SCL en zijn voorganger, de veiligheidsladder, zijn en hoe het zit met de Governance Code Bouw. Download hem hier. 

  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
Actueel

Gerelateerd nieuws

Ongewenst gedrag op de werkvloer: hoe voorkom je het?

Lees verder

Is jouw steiger veilig in gebruik?

Lees verder

Een bedrijfsongeval wat nu? Let op de meldingsplicht!

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig