Veiligheidsmanagement

Wat is het verschil tussen ISO 45001 en OHSAS 18001?

ISO 45001:2018 is de vervanger van OHSAS 18001. De International Organization for Standardization (ISO) heeft op 12 maart 2018 de definitieve versie van ISO 45001 vrijgegeven. 

ISO 45001:2018 

De ISO 45001 norm is gebaseerd op OHSAS 18001 en op OSH-richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), diverse nationale normen en de internationale arbeidsnormen en -conventies van de IAO. ISO 45001:2018 is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS), de hoofdstructuur voor nieuwe ISO normen. De nieuwe norm bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001, de voormalige, internationale norm op dit terrein. Het toepassen van een nieuwe arbonorm binnen het ISO raamwerk zorgt voor een vlottere transitie bij organisaties die al zijn gecertificeerd volgens andere ISO normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. 

Verschil ISO 45001 vs OHSAS 18001 

De belangrijkste verschillen in de ISO 45001 vs OHSAS 18001 zijn: 

  • Context van de organisatie: Hoofdstuk 4.1, externe en interne factoren, introduceert nieuwe sub-hoofdstukken voor het systematisch vaststellen en monitoren van de organisatiecontext. 
  • Werknemers en andere belanghebbenden: In hoofdstuk 4.2 wordt aandacht besteed aan de behoeften en verwachtingen van de werknemers en andere belanghebbenden en de betrokkenheid van de werknemers. Door focus op deze zaken kunnen de factoren die in het managementsysteem worden beheerd, systematisch worden geïdentificeerd en begrepen. 
  • Beheer van risico’s en kansen: De hoofdstukken 6.1.1, 6.1.3 en 6.1.4 stellen dat bedrijven gespitst moeten zijn op risico’s of kansen die (positief of negatief) van invloed kunnen zijn op het vermogen van het managementsysteem om de beoogde resultaten te leveren, waaronder verbeterde gezondheid en veiligheid op de werkplek. De risico’s en kansen moeten worden vastgesteld en overwogen en er moeten indien nodig maatregelen worden genomen. 
  • Leiderschap en betrokkenheid van het management: Hoofdstuk 5.1 van ISO 45001 benadrukt dat het topmanagement zich actief met de effectiviteit van het managementsysteem moet bezighouden en er verantwoordelijkheid voor moet nemen. 
  • Doelstellingen en prestaties: Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen (hoofdstukken 6.2.1 en 6.2.2) en prestatiebeoordeling (hoofdstuk 9.1.1). 

Uitgebreidere eisen met betrekking tot: 

  • Raadpleging en participatie van werknemers (5.4). 
  • Communicatie (7.4): dwingender ten aanzien van communicatiemechanismen, met name het bepalen van wat, wanneer en hoe te communiceren. 
  • Inkoop, inclusief uitbestede processen en aannemers (8.1.4). 

Overgangsperiode 

Organisaties die volgens OHSAS 18001 zijn gecertificeerd, hebben drie jaar de tijd om op ISO 45001 over te stappen. Daarna is OHSAS 18001 niet meer geldig. De nieuwe ISO 45001:2018 norm  is aanzienlijk gewijzigd in vergelijking met OHSAS 18001. 

In maart 2021 moeten OHSAS 18001 gecertificeerde bedrijven hun transitie hebben afgerond. Bedrijven die van plan zijn een nieuw arbomanagementsysteem te certificeren, moeten zich direct op de nieuwe ISO 45001:2018 norm richten. 

 

Ondersteuning van Kader

Meer weten over het verschil tussen ISO 45001 en OHSA 18001?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

Waarom het aanschaffen van een managementsysteem nuttig is voor jouw bedrijf

Lees verder

Klantcase Bouwgroep Peters BV. Al ruim 14 jaar een sterke relatie

Lees verder

Veiligheid staat voorop bij Ouwehand Bouw

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig