Kwaliteitsmanagement

Wat is BRL 6000?

BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn voor de installatiesector. BRL 6000 is dus geen norm.

Met BRL 6000 certificering wordt aangetoond dat het bedrijf met zowel het ontwerp als de aanleg van installaties voldoet aan wettelijke eisen en gestelde veiligheidsvoorwaarden. 

De beoordelingsrichtlijn wordt beheerd door KvlNL, de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland. KvlNL is opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de Installatiesector (een kwaliteitskeurmerk). Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. 

BRL 6000 en certificering 

De beoordelingsrichtlijn BRL 6000 bevat een Algemeen Deel (BRL Deel 6000-AB) en een aantal Bijzondere Delen (1 t/m 8). Het Algemene Deel beschrijft de eisen die in principe gelden voor het ontwerpen en installeren van elke installatie. De Bijzondere Delen worden opgedeeld aan de hand van de soort installatie (bijvoorbeeld elektrotechnische installatie) en de soort activiteit (ontwerpen of installeren). Bij BRL 6000 certificering dient het installatiebedrijf te voldoen aan de eisen uit het Algemene deel en aan eisen uit minimaal één Bijzonder deel van BRL 6000. 

Het installatiebedrijf zal moeten besluiten voor welke Bijzondere delen van de BRL 6000 het zich wil laten certificeren. Daarnaast moet een keuze gemaakt worden voor welke deelgebieden er gecertificeerd zal moeten worden: ontwerpen, installeren, beheren of een combinatie van deze drie. Tot slot kiest het installatiebedrijf een certificatie-instelling die de BRL 6000 certificering verzorgt. 

Bijzondere delen bij BRL 6000 certificering 

Naast dat het bedrijf moet voldoen aan de algemene eisen van de BRL 6000 bij certificering, dient het bedrijf dus ook minimaal aan één bijzondere eis te voldoen. Een bijzondere eis staat beschreven in het Bijzondere deel. Deze bevat alle eisen voor een specifieke installatiediscipline. Met de Bijzondere delen wordt, meer dan voorheen, rekening gehouden met de verschillende specificaties binnen de installatiesector. Niet alleen kunnen bedrijven zich daardoor onderscheiden op het type installatie, maar de BRL 6000 certificering houdt ook rekening met de grootte van de installaties en de fase van het bouwproces waarin een bedrijf actief is. 

Momenteel zijn er 21 Bijzondere delen voor de meest uiteenlopende vakdisciplines. De verwachting is dat het aantal Bijzondere delen de komende jaren nog flink zal groeien. 

De Bijzondere Delen zijn: 

  • Elektrotechnische installaties van individuele woningen 
  • Middelgrote elektrotechnische installaties (max 3×80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen 
  • Grote elektrotechnische installaties ( >3×80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen 
  • Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen ( < 130 kW) van individuele woningen
  • Grote gasinstallaties (≤ 5 bar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
  • Leidingwaterinstallaties van individuele woningen 
  • Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen 

BRL 6000 certificaat 

Een BRL 6000 certificaat garandeert de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg van installaties in de bouwsector. Het BRL 6000 certificaat biedt de zekerheid voor opdrachtgevers en consumenten dat de installaties duurzaam en veilig zijn ontworpen. Het BRL 6000 certificaat werd tot 2016 door KOMO bekrachtigd. Sindsdien is de eigen naam van KvINL eraan verbonden. 

Een certificatie instelling is verantwoordelijk voor het doorlopen van het certificatieproces en de afgifte van het BRL 6000 certificaat. Vervolgens wordt een keer per jaar gecontroleerd of het installatiebedrijf nog voldoet aan de voorwaarden en de eisen van de certificatieregeling. 

Stichting KOMO 

Stichting KOMO is een organisatie die is gespecialiseerd in het objectief vaststellen van de kwaliteit van producten, diensten en personen in de woningbouw, infrastructuur, waterbouw en utiliteitsbouw. Wanneer een product het KOMO-keurmerk bevat wordt er voldaan aan alle markteisen en overheidseisen. Om BRL 6000 te mogen gebruiken heeft de certificatie-instelling onder andere een licentie-overeenkomst nodig met Stichting KOMO. 

Ondersteuning van Kader

Meer weten over BRL 6000?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

Waarom het aanschaffen van een managementsysteem nuttig is voor jouw bedrijf

Lees verder

Klantcase Bouwgroep Peters BV. Al ruim 14 jaar een sterke relatie

Lees verder

Veiligheid staat voorop bij Ouwehand Bouw

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig