Wat is een VCA certificaat?

Organisaties met een VCA certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor VGM zaken. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers

Deze checklist is een krachtig hulpmiddel bij beheersing van risicovolle activiteiten. Het VCA certificaat is vooral belangrijk voor bedrijven met leidinggevenden en werknemers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Met het VCA certificaat legt het bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken. 

Meer weten over VCA en onze mogelijkheden? Laat je overtuigen van onze meerwaarde en praktische aanpak! 

Wat is de VCA-certificering? Krijg antwoord in deze korte video

De medewerkers van organisaties met een VCA certificaat hebben de vereiste VCA opleidingen gevolgd zoals basisveiligheid VCA en veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA. 

Een VCA certificaat wordt als selectiecriterium gebruikt door opdrachtgevers. Het gaat hier om het uitvoeren van (bouw- en technische) werkzaamheden op het terrein van een opdrachtgever waarvoor een VCA certificaat halen vereist is. 

VCA certificering geniet een brede internationale acceptatie en een VCA certificaat halen werkt motiverend voor werknemers. Een VCA certificaat verhoogt bovendien het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. 

VCA certificaat halen 

Bij een VCA certificaat halen horen een aantal stappen die daaraan voorafgaand doorlopen moeten worden: 

Bepalen certificatieniveau 

VCA heeft drie in zwaarte oplopende certificatieniveaus: VCA* (o.a. voor onderaannemers), VCA** (o.a. voor hoofdaannemers) en VCA Petrochemie en VCU (voor uitzendorganisaties). De organisatie bepaalt zelf het certificatieniveau of de opdrachtgever maakt de keuze. 

Nulmeting 

Als eerste wordt een nulmeting uitgevoerd. Er zullen een aantal vragen, passende bij het certificatieniveau, beantwoord moeten worden. Hierbij kan de VCA checklist gebruikt worden. De onderdelen waaraan nog niet wordt voldaan, worden opgenomen in een actieplan om het managementsysteem te verbeteren. 

Uitvoering actieplan 

De actiepunten uit het actieplan worden uitgevoerd en hiermee wordt managementsysteem op het vereiste niveau gebracht. 

Certificeren 

Wanneer voorgaande stappen doorlopen zijn, kan een VCA certificaat aangevraagd worden bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt het managementsysteem met een VCA audit.  Er wordt hierbij gelet op: 

 • Risicobeheer 
 • Opleiding, voorlichting en instructie 
 • VGM beleid en VGM organisatie en betrokkenheid van directie 
 • VGM bewustzijn 
 • VGM projectplan van organisatie 
 • VGM inspecties
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Aanschaf en keuring materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Inkoop diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM incidenten 

Als aan de eisen wordt voldaan dan wordt het VCA certificaat verstrekt. Wanneer nog niet aan alle eisen wordt voldaan, dan zal de organisatie eerst de verbeterpunten moeten doorvoeren. Daarna kan een nieuwe certificatie-aanvraag ingediend worden om alsnog in aanmerking te komen voor het VCA certificaat halen. 

Geldigheid VCA certificaat 

Het VCA certificaat is drie jaar geldig, mits blijvend aan de eisen wordt voldaan. Het is belangrijk om na certificering het geïmplementeerde managementsysteem regelmatig bij te werken. De certificatie-instelling zal dit ieder jaar met een tussentijdse audit controleren. 
 
Na 3 jaar verloopt de VCA certificatie. Hierna zal de organisatie zich opnieuw moeten laten certificeren. In het Centraal Certificaten Register kan de geldigheidsduur van het certificaat gecontroleerd worden. Het certificaat is alleen geldig als het in het Centraal Certificaten Register staat geregistreerd. 

VCA kent verschillende niveau's. Lees hier meer over in 'VCA niveau's'

VCA opleidingen 

Om het VCA certificaat te halen dienen de medewerkers van het bedrijf de vereiste VCA opleidingen te volgen. Deze VCA opleidingen worden met een landelijk erkend VCA examen afgesloten.  

Met de Basis VCA opleiding beschikt de medewerker over de basiskennis van VGM, zoals die gesteld is door VCA. Met dit diploma toont de medewerker aan dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. Hij is dan bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen. Het VCA Basis diploma wordt vaak gevraagd door werkgevers of opdrachtgevers wanneer risicovolle werkzaamheden verricht moeten worden. 

Is de medewerker operationeel leidinggevende bij een aannemer? Dan is het verplicht om een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) te halen. Voor een intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau, moet deze beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). 

VGM instructie 

Wanneer een bedrijf het VCA certificaat behaald heeft en dus gecertificeerd is, dan is het een vereiste om jaarlijks een Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) instructie te verstrekken. Dit kan door middel van toolboxen. Met onze online toolbox wordt het belang van veilig werken automatisch iedere maand onder de aandacht bij de medewerkers gebracht. 

Voordelen VCA certificaat 

Met een VCA certificaat geeft de organisatie aan dat zij in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren. De opdrachtgever mag erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar brengen. 

Ook tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun managementsysteem op orde hebben. 

Daarnaast is het door het gunningsvoordeel bij aanbestedingsprojecten door opdrachtgevers makkelijk om met een VCA certificaat de stap te maken naar de internationale Arbonorm voor Gezond & Veilig Werken ISO 45001. 

Ondersteuning van Kader

Meer weten over het VCA certificaat?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

Waarom het aanschaffen van een managementsysteem nuttig is voor jouw bedrijf

Lees verder

Klantcase Bouwgroep Peters BV. Al ruim 14 jaar een sterke relatie

Lees verder

Veiligheid staat voorop bij Ouwehand Bouw

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht