Environment & Sustainability

Wat is de CSRD? De meest gestelde vragen beantwoord

De CSRD is een Europese verslagleggingsrichtlijn die grote bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en resultaten. Vele bedrijven moeten hier al in 2024 mee aan de slag, maar dit zorgt ook voor veel vragen. Want wanneer ben je CSRD plichtig? Hoe begin je met de CSRD? En wat zijn de vereisten voor de rapportage? In een serie van 5 kennisclips geeft onze manager duurzaamheid, Jorg Hogerheijde. Antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is de CSRD?

CSRD staat voor ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’. Deze verslagleggingsrichtlijn staat centraal in de Europese ‘Green Deal’ en heeft het doel om meer transparantie en een betere kwaliteit aan duurzaamheidsinformatie beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan waterverbruik, de mate van luchtvervuiling of de privacy van werknemers.

Wanneer ben ik CSRD plichtig?

De CSRD richtlijn geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, met 50 miljoen aan omzet en 25 miljoen op de balans. Dit betekent dat ongeveer 4000 bedrijven in 2025 al over het boekjaar van 2024 moeten gaan rapporteren. Alle overige grote bedrijven zijn plichtig vanaf 2025. Voor het beursgenoteerd mkb geldt de plicht vanaf 2026. Voldoe je niet aan deze eisen, maar ben je wel een leverancier van een CSRD plichtig bedrijf? Dan geldt nog steeds de informatieplicht. Klanten kunnen namelijk nog steeds duurzaamheidsinformatie bij je opvragen.

Hoe begin je met de CSRD?

De CSRD rapportage is gebaseerd op 3 thema’s: Environment, Social en Governance. Afgekort noemen we dit de ESG. Binnen deze 12 standaarden, bestaan in totaal 120 ESG-onderwerpen waarvan je moet gaan bepalen welke relevant zijn voor jouw bedrijf. De thema’s ‘klimaatverandering’ en ‘eigen werknemers’ zijn relevant voor elk bedrijf en hierover ben je dan ook verplicht om te rapporteren. Maar een gemiddeld accountantskantoor zal waarschijnlijk niet hoeven te rapporteren over de onderwerpen ‘kinderarbeid’ en ‘bodemvervuiling’.

Het doel is om de impact van je bedrijf over de gehele waardeketen in kaart te brengen. Dit betekent dat je als bedrijf vanuit twee perspectieven rapporteert. Van buiten naar binnen (dit zijn de risico’s van buitenaf) en van binnen naar buiten (dit gaat over de impact van je bedrijf op de omgeving). Het rapporteren vanuit deze twee perspectieven noemen we ook wel ‘dubbele materialiteit’. Door dit principe aan te houden vorm je een compleet en helder beeld van de totale impact van je bedrijf.

Het binnenhalen van alle relevante informatie en het opstellen van het complete rapport is een omvangrijk proces, wat wel 8 tot 12 maanden kan duren. Begin dus op tijd, zodat je niet voor verassingen komt te staan!

Wat zijn de stappen van het CSRD proces?

 

Stap 1: materialiteitsanalyse

Het proces van de CSRD begint met het samenstellen van een team, waarbij verschillende invalshoeken en afdelingen zijn meegenomen. Samen begin met je de ‘dubbele materialiteitsanalyse’. Welke risico’s zijn er van buitenaf? Denk bijvoorbeeld aan een stroring in de toeleveringsketen of een nieuwe zero-emissiezone in de stad. En wat is de impact van je bedrijf op de omgeving, van binnen naar buiten? Bijvoorbeeld de mate van CO2-uitstoot en de hoeveelheid werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens het uitvoeren van de materialiteitsanalyse moet je altijd samenwerken met de relevante ketenpartners. De input die vandaaruit naar voren komt, maakt de analyse definitief.

Stap 2: nulmeting & gap-analyse

Na het maken van de materialiteitsanalyse weet je welke ESG-onderwerpen voor jouw bedrijf van toepassing zijn en hoe zwaar je impact is. Nu ga je bepalen waar je organisatie staat en wat er verbeterd kunt worden. De nulmeting. Vervolgens bepaal je met de gap-analyse hoe groot het gat is tussen het behalen van je doel en de status quo. Het resultaat is de roadmap voor de CSRD.

Stap 3: Strategie

Tijdens deze stap beschrijf je alle activiteiten die nodig zijn, welke resultaten deze activiteiten moeten opleveren en hoe de planning eruit ziet. Dit is ook het moment om een intern systeem te ontwikkelen waarmee je jaarlijks kunt inventariseren en rapporteren.

Stap 4: Data opvragen en doelen bepalen

Nu je de strategie en activiteiten bepaald heb, kun je concrete doelen stellen die meetbaar zijn aan de hand van indicatoren. De datapunten die hierbij komt kijken inventariseer je en analyseer je regelmatig, zodat je de voortgang jaarlijks kunt monitoren.

Stap 5: Rapporteren

Nu is het tijd om de rapportage in te dienen. De deadline hiervoor is meestal aan het eind van het jaar, maar de ervaring leert dat het verstandig is om dit ruim op tijd in te dienen.

Stap 6: Evalueren en itereren

Nadat het eerste rapport is gecontroleerd moet je continu blijven werken aan je doelen en acties. Hiervoor is het belangrijk om goede processen op te zetten waarmee je kunt monitoren dat er continu en systematisch data opgehaald en verwerkt word. Hierdoor kun je ook de komende jaren blijven rapporteren. Je kunt immers altijd nóg duurzamer worden. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem zoals de ISO 14001 is hierbij een goede zet, omdat dit het bijhouden van alle data kan vergemakkelijken.

Hoe kan Kader je helpen met de CSRD?

Natuurlijk is het voldoen aan de CSRD een verplichting. Je kunt het daarnaast ook zien als een ideaal vertrekpunt om je organisatie verder te verduurzamen. Onze ervaren consultants begeleiden je bij het opstellen van de rapportage zelf, maar ook bij het proces en monitoring de monitoring van data daarna. We hebben ervaring met de implementatie van managementsystemen staan je als kennispartner bij, zodat jouw bedrijf samen met ons koploper kan worden op het gebied van duurzaamheid. 

Ondersteuning van Kader

Wil je meer weten over de CSRD?

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer weten over hoe wij je hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op!

Contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig