Privacyverklaring Kader

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, (potentiële) cursisten en relaties. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Kader verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van opdrachten. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van door u of uw organisatie aan Kader verstrekte opdracht;
 • Het reageren op een productaanvraag of een verzoek om inlichtingen over adviesproducten;
 • U te adviseren over een opdracht;
 • De registratie en administratieve afhandeling van door u of uw organisatie verstrekte opdracht;
 • Om onze brochure aan u te versturen of om (telefonisch) contact met u op te nemen;
 • Om onze nieuwsbrief te versturen indien u ervoor gekozen heeft deze te ontvangen.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Kader bewaart uw gegevens ten allen tijden vanuit servicebeleid zodat we u als opdrachtgever tijdig kunnen informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied. U hoeft dan niet opnieuw uw gegevens aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens die door Kader worden verwerkt in het kader van door gevolgde opdrachten. Verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u richten aan privacy@kader.nl. Kader reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

Kader verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 juni 2019.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacy@kader.nl.