Privacyverklaring deelnemers opleidingen

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken als u een opleiding of cursus gaat volgen bij Kader.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum en plaats
 • Nationaliteit
 • Betalingsgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Studievoortgang

Indien er aanvullende eisen zijn voordat u kunt deelnemen aan een opleiding:

 • Vooropleiding (CV)
 • Legitimatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met de deelnemer
 • Informeren en adviseren
 • Registratie en administratieve afhandeling
 • Verzorgen van de gekozen opleiding of cursus
 • Versturen van de nieuwsbrief
 • Verifiëren van een uitgegeven diploma of certificaten door Kader als daarom gevraagd wordt

Kader verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader heeft voor het bewaren van uw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader vanwege het servicebeleid. Op deze manier kan Kader u als deelnemer tijdig informeren als uw certificaat verloopt en u tijdig aanmelden voor een (herhalings)opleiding of cursus. Kader kan u dan ook informeren over ontwikkelingen binnen uw vakgebied en over uw persoonlijke ontwikkeling. U hoeft uw gegevens dan niet nogmaals met ons te delen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u een opleiding volgt in opdracht van uw werkgever dan kan uw werkgever vragen om inzage in uw prestaties en voortgang. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kader blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kader, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl

Kader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 19-11-2020

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl