Consulting

Omgaan met gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden meer dan 4000 mensen op hun werk. Ruim 3000 van deze sterfgevallen komt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ter vergelijking: het aantal dodelijke arbeidsongevallen ligt jaarlijks tussen de 50 en 100 personen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie verplicht werkgevers om maatregelen te nemen die werken met gevaarlijke stoffen veiliger moeten maken. Werkgevers die niet aan deze maatregelen voldoen kunnen een boete krijgen. Ook kan de Nederlandse Arbeidsinspectie de werkzaamheden binnen een bedrijf stilleggen en is het mogelijk dat werkgevers verantwoordelijk worden gesteld voor letsel, arbeidsongeschiktheid of zelfs sterfte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Schakel een arbeidshygiënist in

Gevaarlijke stoffen kunnen op één of meerdere manieren een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van mens, dier of milieu. Als organisatie is het daarom belangrijk om te weten of gevaarlijke stoffen binnen de werkomgeving aanwezig zijn.

Een arbeidshygiënist van Kader focust zich op de gezondheidseffecten van medewerkers die met dergelijke stoffen werken. Extra aandacht gaat uit naar CMR-stoffen, die kankerverwekkend, mutageen, en/of schadelijk voor de voortplanting of een ongeboren kind zijn.

Hoe ondersteunt Kader jouw organisatie?

De arbeidshygiënisten van Kader ondersteunen op het gebied van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld door een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen en een blootstellingsmeting of -schatting uit te voeren. Ook kan Kader ondersteunen bij het opzetten of actualiseren van een (aanvullend CMR-)register.

Wil je weten wat we specifiek voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Actueel

Gerelateerd nieuws

Interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen? Zo maak je de juiste keuze voor jouw organisatie

Lees verder

Collega Hanneke Jansen spreekt op het SCL Congres

Lees verder

Whitepaper: De vertrouwenspersoon

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht