Beïnvloeden in context van de bedrijfscultuur

Behaviour Based Safety (BBS) 

De Behaviour Based Safety (BBS) benadering is gericht op het verminderen van risico’ s door het gedrag van medewerkers te begrijpen en te beïnvloeden in de context van de bedrijfscultuur.

BBS bestaat uit een breed spectrum aan interventies zoals programma’s, strategieën, tactieken, trainingen, workshops en campagnes waarin de principes van de gedragspsychologie gehanteerd worden om daarmee specifieke gedragingen te veranderen. De BBS-principes worden vaak toegepast in de vorm van een observatie- en feedbackproces.

De principes van BBS

 1. Gedrag wordt door stimuli/gebeurtenissen en overtuigingen veroorzaakt. Door het onderzoeken van deze stimuli en overtuigingen verkrijg je inzicht in het ontstaan van bepaalde gedragingen.
 2. Gedrag heeft consequenties. Deze consequenties kunnen gedrag stimuleren, in stand houden of juist belemmeren. Door het gedrag te onderzoeken krijg je inzicht in welke factoren het gedrag in stand houden of juist tegenwerken.
 3. Aan de hand van observaties van (onveilige of veilige) gedragingen en de juiste reacties daarop, kunt je gedrag beïnvloeden. Voorbeelden van reacties die je kunt inzetten zijn complimenten, bonussen, officiële waarschuwingen, waardering van collega’s.
 4. Regelmatige feedback is noodzakelijk om nieuw gedrag te bevorderen en in stand te houden. Vooral positieve en constructieve feedback verhogen motivatie en open communicatie op de werkvloer.
 5. Duidelijke en concrete doelen werken motiverend en leiden tot betere resultaten.

Voorwaarden voor een succesvolle BBS aanpak

 • Het hele bedrijf wordt betrokken bij de aanpak, inclusief contractors en subcontractors.
 • Het management is betrokken bij veiligheid en laat dit ook zien door ervoor te zorgen dat veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de eisen, goed onderhouden worden, en waar nodig aangepast worden.
 • Er is een open cultuur waarin management en medewerkers op een constructieve manier over aspecten van veiligheid op de werkplek kunnen en willen praten.
 • Er is sprake van transparant en eenduidig leiderschap, met name bij het middenkader.
 • De focus ligt op veilig gedrag in plaats van KPI’s of targets.

BBS toepassen in jouw organisatie

Onze adviseurs hanteren het principe dat beoogde veranderingen van veiligheidscultuur en -gedrag vooral succesvol zijn als ze van binnenuit komen; dus met de inzet van eigen mensen. Door onze expertise in gedragspsychologie zijn wij vertrouwd met de BBS aanpak en kunnen meedenken bij het stellen van doelen en bijbehorende inspirerende acties om hardnekkige overtuigingen en gedragingen om te buigen naar pro-actief veilig gedrag. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld interactieve gedragstoolboxen ontwikkelen en gezichtsbepalende medewerkers coachen en opleiden tot veiligheidsambassadeurs die je kunt inzetten om op een informele en prettige manier aandacht te vragen voor veiligheid en hiermee het veiligheidsbewustzijn in hun teams te versterken.

Neem contact met ons op.

Voorbeeld van een stappenplan

 • Stap 1: Eigenaarschap creëren
 • Stap 2: Onderzoek naar het ontstaan van onveilig gedrag
 • Stap 3: Doelen formuleren en acties bedenken
 • Stap 4: Werken aan veilig gedrag met diverse tools
 • Stap 5: Analyse en terugkoppeling
 • Stap 6: Doelen evalueren en (her)formuleren
Safety Culture

Veiligheidscultuur

Meer weten over verschillende technieken en tools om de veiligheidscultuur bij jou in de organisatie te verbeteren?

Kom met ons in contact Advies is nooit ver weg

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht