Veiligheidscultuur

Barometer Veiligheidsklimaat

De Barometer Veiligheidsklimaat 2.0 is ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur van jouw organisatie. De Barometer bestaat uit een vragenlijst die is gebaseerd op de thema's van de herziene Safety Culture Ladder (SCL 2.0) en op onze ruime ervaring met cultuuronderzoeken. Het is de perfecte start om de huidige veiligheidscultuur in uw bedrijf te onderzoeken.

De resultaten van de vragenlijst bieden inzicht in de veiligheidscultuur op verschillende niveaus, zoals bijvoorbeeld de gehele plant of organisatie, maar ook de onderliggende verdeling van een divisie, afdeling of team. Daardoor wordt duidelijk waar gerichtere actie nodig is om de veiligheidscultuur te verbeteren. In de ene afdeling kan meer aandacht nodig zijn voor leiderschap en in een ander onderdeel hebben medewerkers wellicht meer duidelijkheid nodig over hun taken en is het nodig te investeren in hun kennis en vaardigheden.

Online Veiligheidscultuuronderzoek

Met de Barometer Veiligheidsklimaat 2.0 is het mogelijk om in korte tijd de veiligheidscultuur op hoofdlijnen te onderzoeken. Dit onderzoek wordt online uitgevoerd, bij voorkeur aangevuld met interviews voor inzicht in de verbeterpotentie. Door de interviews kunnen wij toetsen in welke mate veiligheid daadwerkelijk beleefd wordt op de werkvloer en kunnen wij doorvragen op zaken die mogelijk onduidelijk zijn.

De resultaten van het veiligheidscultuuronderzoek zijn te beschouwen als nulmeting. Vooraf bepalen we samen de zogenaamde segmentatie. Deze is afhankelijk van hoe de organisatie is ingericht. Ook kunnen we vragen toevoegen over de arbeidsduur en bijvoorbeeld leeftijd. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de anonimiteit van alle deelnemers wordt gewaarborgd. Wij verzorgen de verzending van de mail en houden de resultaten bij.

Resultaat 

De resultaten van het veiligheidscultuuronderzoek met de Barometer Veiligheidsklimaat 2.0 worden in een overzichtelijke en beknopte rapportage weergegeven. In dat rapport staan de bevindingen en aanbevelingen, die nauw aansluiten bij de heersende meningen en situaties, om tot gedragsverandering te komen.

De rapportage geeft de resultaten weer op de volgende gebieden:

  • Beleid en leiderschap
  • Kennis en vaardigheden
  • Primaire en secundaire processen
  • Samenwerken met externen
  • Leren en verbeteren

Op basis van de resultaten geven wij vervolgens een indicatie waarmee het niveau wordt aangegeven waarop de organisatie zich op de Safety Culture Ladder bevindt (trede 1 t/m 5).

Safety Culture

Veiligheidscultuur

Meer weten over verschillende technieken en tools om de veiligheidscultuur bij jou in de organisatie te verbeteren?

Kom met ons in contact Advies is nooit ver weg

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht