QHSE Management Systems

Safety Culture ladder verplicht 

Update: De veiligheidsladder is ondertussen opgevolgd met een nieuwe versie, de Safety Culture Ladder 2.0. Lees hier meer over de verschillen tussen de oude versie van de veiligheidsladder en de nieuwe SCL.

Per 1 januari 2022 is certificatie volgens de Veiligheidsladder verplicht voor opdrachtgevers die aangesloten zijn bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB). Hierdoor wordt het veiligheidsbewustzijn als keten verhoogd en ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector (ook voor opdrachtnemers is de Veiligheidsladder verplicht). Deze aanpak wordt ook wel de Veiligheid in Aanbesteding (ViA) genoemd. De Veiligheidsladder is hét instrument om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie aan te tonen. 

Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 2022 als verplichting moeten opnemen in aanbestedingen of contracten. De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 jl. voor deze gezamenlijke afspraak, werd niet gehaald vanwege het coronavirus. 

De werkzaamheden in de bouwbranche gaan gepaard met veel risico’s en de bouwsector is nog steeds één van de sectoren waarin jaarlijks veel ongevallen plaatsvinden. Om die reden wordt de Veiligheidsladder verplicht gesteld. De Veiligheidsladder is één van de maatregelen om dit te voorkomen. 

Voorwaarden Veiligheidsladder verplicht 

Bedrijven in de bouw kunnen zich vrijwillig laten certificeren. Maar in de volgende gevallen is certificering volgens de Veiligheidsladder verplicht (vanuit de ViA): 

  • Als het bedrijf, zijn opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgever de GCVB hebben ondertekend 
  • Als het bedrijf 5 of meer medewerkers heeft (parttimers tellen als 1 medewerker) 
  • Als de contractwaarde minimaal 100.000 euro is 

De invoering van de Veiligheidsladder gaat in fasen. Vanaf 1 januari 2022 is trede 2 van de Veiligheidsladder verplicht en vanaf 2025 is minimaal trede 3 vereist. 

De Veiligheidsladder 

Met de veiligheidsladder maakt een organisatie meetbaar en inzichtelijk dat zij veilig werkt. De veiligheidsladder is een certificeerbare norm die het veiligheidsbewustzijn meet en continu verbetert. De Veiligheidsladder is een groeimodel dat bestaat uit 5 treden. Hoe meer de organisatie veilig handelt qua verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen, hoe hoger de score en dus het niveau op de veiligheidsladder. Met de Veiligheidsladder onderscheidt de organisatie zich van de concurrent doordat de Veiligheidsladder positief werkt voor het imago. 

Begeleiding naar de juiste trede voor jouw organisatie nodig? Neem contact op met onze consultants. 

Meer informatie over de Veiligheidsladder?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht