QHSE Management Systems

VCA niveaus 

Om te voldoen aan de VCA dient de VGM checklist te worden doorlopen. Deze checklist bestaat uit een aantal hoofdstukken over Veiligheid, Gezondheid en Milieu en de wijze waarop dit geregeld is. Er is één VGM checklist aannemers. De checklist kent drie VCA niveaus. Dit zijn de drie niveaus van VCA certificering. 

Alle VCA niveaus richten zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer. Naast VCA* en VCA** certificering is er ook VCA petrochemie certificering voor bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie. 

De 3 VCA niveaus 

  • VCA*: is vooral bedoeld voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden. Er dient invulling te worden gegeven aan de VCA* mustvragen, om in aanmerking te komen voor VCA* certificering; 
  • VCA**: richt zich op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). VCA** is vooral bedoeld voor bedrijven die als hoofdaannemer werken of grotere risico’s kennen. Naast de VCA** mustvragen dient er meer dan de helft van de 13 zogenaamde puntvragen te worden beantwoord voor VCA** certificering; 
  • VCA Petrochemie: is vooral bedoeld voor aannemers die werkzaamheden verrichten in de petrochemische sector. Alle VCA vragen dienen ingevuld worden om in aanmerking te komen voor VCA Petrochemie certificering.  Zowel de VCA Petrochemie mustvragen, als alle 13 puntvragen zullen moeten worden ingevuld. 

De opdrachtgever bepaalt het niveau van VCA certificering. Binnen VCA en VCU gecertificeerde bedrijven is het behalen van een VCA diploma een eis. Wij bieden hiervoor verschillende VCA opleidingen. 

Meer informatie over VCA certificering?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht