QHSE Management Systems

Kwaliteitsmanagementsysteem zorg 

Voor alle sectoren werkzaam in zorg en welzijn staat het leveren van goede zorg centraal. Onder het werken aan kwaliteit voor zorg valt ook het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zorg. In dit kwaliteitsmanagementsysteem zorg worden processen vastgelegd en continu verbeterd, kwaliteit systematisch getoetst (in de vorm van audits en tevredenheidsonderzoeken) en geanticipeerd op cliëntwensen en nieuwe inzichten. 

Zorginstellingen hebben hierbij de keuze om meerdere kwaliteitsmodellen oftewel normen te hanteren en vast te leggen in een kwaliteitsmanagementsysteem zorg. Het model dat het best past bij de identiteit van de instelling wordt veelal gekozen. Er zijn specifiek zorggerichte modellen zoals; HKZ of NEN-EN 15224 of juist niet-branchegerichte of sectorafhankelijke modellen zoals ISO 9001. Bij alle normen is het van belang dat de processen beschreven en vastgelegd worden in een kwaliteitsmanagementsysteem zorg. Periodieke evaluatie en continue verbetering hiervan draagt bij de kwaliteit van de organisatie. 

Kwaliteitsmanagementsysteem zorg en normen 

 • NEN-EN 15224 
  Een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van NEN-EN 15224 maakt de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de zorgontvanger aantoonbaar. 
  NEN-EN 15224 omvat ISO 9001. Alle teksten en eisen uit ISO 9001:2015 zijn opgenomen in NEN-EN 15224:2017. Voor de sectoren zorg en welzijn zijn sectorspecifieke aanvullingen toegevoegd aan ISO 9001. De norm is van toepassing op verschillende sectoren in zorg en welzijn, zoals; publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, verpleging en verzorging, en welzijn. Ook voor zorginstellingen, die geen branche-specifieke kwaliteitsnorm hebben, is een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van NEN-EN 15224 interessant. 
 • HKZ 
  HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsmanagement Zorg. Een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van HKZ geeft de mogelijkheid om de eisen aan kwaliteit in te vullen. Dit model kijkt naar de verwachtingen van klanten en betrekt leveranciers, medewerkers, middelen en processen in het kwaliteitsmanagement. HKZ heeft 22 discipline-specifieke normen die allen gebaseerd zijn op ISO 9001 en vergelijkbaar zijn met ISO 9001 en een aantal andere normen. Een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van HKZ normen is gebaseerd op een sectorspecifieke vertaling van ISO 9001 voor de zorg en dan voornamelijk de verzorging, maar niet de genezing (ziekenhuizen).
 • ISO 9001
  ISO 9001 is de niet-branchegerelateerde norm voor kwaliteitsmanagement. Omdat deze norm ook goed toe te passen is binnen de zorg, is een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van ISO 9001 interessant.Deze norm is voor alle types organisatie van toepassing. Zorginstellingen die juist gebruik willen maken van deze generieke norm, hebben optimale vrijheid in het maken van keuzes bij de inrichting van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem zorg.
 • ISO 13485
  ISO 13485:2016 is een internationale norm waaraan fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen kunnen voldoen. ISO 13485 certificering is niet verplicht, wel stelt de wet de aanwezigheid van een kwaliteitsmanagementsysteem zorg op basis van ISO 13485:2016 verplicht. Het kwaliteitsmanagementsysteem zorg geeft vertrouwen aan opdrachtgevers en patiënten. 

Meer informatie over kwaliteitsmanagement in de zorg?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig