QHSE Management Systems

ISO 9001 checklist 

Een ISO 9001 checklist is een lijst met alle aspecten die bij de interne audit ISO 9001 van het kwaliteitsmanagementsysteem aan bod moeten komen. Deze ISO 9001 checklist biedt een duidelijke structuur om ervoor te zorgen dat er optimaal inzicht wordt verkregen in de belangrijke aspecten die bij ISO 9001 van belang zijn. In een veelvoud van regels, normen en gestelde eisen bij certificering, geeft de checklist ISO 9001 voor de auditor bovendien een goede houvast. 

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Hiermee wordt het systeem gestandaardiseerd, meetbaar en controleerbaar gemaakt. ISO 9001 certificering toont aan dat de organisatie grip heeft op haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties en productconformiteit continu te verbeteren. In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015 norm gepubliceerd. 

Belangrijkste stappen checklist ISO 9001 

Een checklist ISO 9001 geeft de belangrijkste stappen weer voor de interne audit: 

 • Draagvlak creëren bij management en directie  
  Hier wordt gezamenlijk het doel bepaald van het managementsysteem en de implementatie van de ISO 9001 eisen. Maar ook de rol van de KAM Coördinator daarin (KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu) is essentieel. 
 • Communicatie over betrokkenen 
  Door duidelijk te communiceren over de betrokkenen bij het project, zijn bij iedereen de verwachtingen duidelijk en ontstaat er geen verwarring. 
 • In beeld brengen context organisatie 
  Het is belangrijk om de context van de organisatie in beeld te brengen, zodat het kwaliteitsmanagementsysteem aansluit bij de strategische doelstellingen en bedrijfsprocessen. Er zal gekeken worden naar de missie/visie, strategie, beleid en doelstellingen van de organisatie. 
 • Maken van projectplan 
  Om de doelen te behalen moet inzichtelijk worden gemaakt welke mensen, middelen en methodes benodigd zijn. Dit kan door middel van een projectplan. 
 • Analyse huidige en gewenste situatie 
  De GAP-analyse geeft inzicht of er verschillen zitten tussen de verschillen van de huidige- en de gewenste identiteit van de organisatie (o.a. het imago). Waar liggen dus de verbeterpunten van de organisatie of het merk? 
 • Maken van planning 
  De planning wordt gemaakt voor zowel de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, de afronding van implementatie als het aanvragen van certificering. Dit is een proces dat continu bijgehouden moet worden, zo worden verrassingen uitgesloten als het gaat om doorlooptijden. 
 • Inzichtelijk maken processen 
  De processen van de organisatie die benodigd zijn om producten en services te leveren worden in kaart gebracht en vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem. Ook de kansen en risico’s worden beschreven en zo beheersbaar gemaakt. 
 • Inplannen interne audits 
  De effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt vastgesteld met behulp van interne audits. De vooraf geformuleerde doelstellingen worden hierbij o.a. gebruikt. 
 • Uitvoering directiebeoordeling 
  De directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ genoemd, is de beoordeling van de effectiviteit van uw kwaliteitsmanagementsysteem door het topmanagement van uw organisatie. Hiermee stelt de directie dus vast of het management ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen. 
 • Behalen certificaat 
  Door het aanvragen van ISO 9001 bij een certificatie-instelling kan het ISO 9001 certificaat behaald worden. 
 • Promoten certificaat 
  Na het behalen van het certificaat is het belangrijk om dit als organisatie zelf extra te promoten. Zowel in de interne als externe communicatie van het bedrijf kan dit meegenomen worden, naar de klanten en belanghebbenden. 

Meer informatie over de ISO 9001?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht