QHSE Management Systems

ISO 45001 stappenplan

Stap 1 van het ISO 45001 stappenplan is het uitvoeren van een nulmeting. Wij beoordelen in hoeverre jouw organisatie al invulling geeft aan de ISO 45001 norm en wat exact nodig is om te komen tot certificering. Ook dient deze nulmeting om jouw medewerkers kennis te laten maken met de inhoud en de reikwijdte van de norm.

Tijdens deze eerste stap van het ISO 45001 stappenplan bespreken wij verschillende processen, procesbeschrijvingen, procedures en instructies en toetsen dit aan de ISO 45001 norm. De resultaten verwerken wij in een rapportage en Plan van Aanpak (PvA).

Na de nulmeting weet je precies waar je aan toe bent en kunt je besluiten of je zich door Kader wilt laten begeleiden naar ISO 45001 certificering. Je hebt inzicht in de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten van certificatie.

Opzet en invoering arbomanagementsysteem

Wanneer je besloten heeft verder te gaan met begeleiding door Kader dan volgt stap 2 van het stappenplan ISO 45001. In deze stap zet Kader een praktisch hanteerbaar en efficiënt (digitaal) arbomanagementsysteem op dat voldoet aan de eisen van de ISO 45001 norm, wetgeving, branche-specifieke eisen én de behoefte van onze opdrachtgevers.

Kader houdt bij de opzet en invoering van ISO 45001 rekening met de zogenaamde  ‘High Level Structure’ voor ISO normen in het algemeen. Hierdoor is het mogelijk om het arbomanagementsysteem eenvoudig met andere nieuwe ISO normen en branche-specifieke richtlijnen te integreren.

In deze tweede stap van het ISO 45001 stappenplan kunnen ook onderstaande activiteiten door de specialisten van Kader worden uitgevoerd:

Interne audit ISO 45001

Het uitvoeren van een interne audit is de derde stap uit het stappenplan ISO 45001. Met deze interne audit toetsen wij of jouw arbomanagementsysteem goed is ingevoerd en voldoet aan de ISO 45001 norm, wetgeving, klanteisen en/of eisen van jouw organisatie. Wij stellen een auditplan op, toetsen of het systeem voldoet aan de norm en leggen bevindingen en verbeteringen vast in een rapportage. De interne audit is een prima voorbereiding op de certificatie audit.

Directiebeoordeling

Vervolgens gaan wij verder met de directiebeoordeling. Deze directiebeoordeling is de vierde stap uit het ISO 45001 stappenplan. Hierbij ondersteunt Kader de directie bij de beoordeling van de effectieve werking van het arbomanagementsysteem en het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en risico’s. Onze deskundig adviseur is jouw sparringpartner.

De directiebeoordeling is een belangrijk onderdeel vanuit de norm voorafgaand aan certificering. Na certificering stelt de norm verplicht dat er een periodieke directiebeoordeling wordt uitgevoerd.

ISO 45001 certificatie

Tenslotte sluiten we af met de laatste stap uit het ISO 45001 stappenplan: de begeleiding naar ISO 45001 certificering. Kader is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen. Wij hebben  goede contacten met veel certificatie instellingen. Hierdoor zijn wij in staat het moment van certificatie veelal te bespoedigen en te bevorderen.

Onze adviseurs werken transparant en toegankelijk bij je op locatie en zijn daardoor optimaal beschikbaar voor beantwoording van vragen over het arbomanagementsysteem en ondersteuning van het management. Kader kan de externe audit door de certificatie instelling begeleiden. Dit biedt extra zekerheid voor de opdrachtgever. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de begeleiding naar ISO 45001.

Meer informatie over de ISO 45001?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht