QHSE Management Systems

Certificatieschema arbodiensten 

In het certificatieschema arbodiensten staat aan welke eisen je moet voldoen wanneer je als arbodienst wordt ingeschakeld voor arbozaken van werkgevers. Met een certificering arbodienst toon je aan dat jouw kwaliteitsmanagementsysteem op orde is en dat je voldoet aan de eisen van klanten én de wet. 

Sinds januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema arbodiensten. Je managementsysteem moet voldoen aan ISO 9001:2015 en bevat aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming (AVG). Kader Group helpt je graag bij het certificering arbodiensten. Je resultaat: tijdsbesparing, meer structuur, zekerheid en een succesvolle (her)certificering. 

Wettelijke taken van een arbodienst 

Als arbodienst heb je een aantal wettelijk verplichte taken (art. 14, lid 1 Arbowet): 

  • Toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
  • Adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers 
  • Uitvoeren van een PAGO 
  • Uitvoeren van een aanstellingskeuring 
  • Uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur 

Om die arbotaken te kunnen uitvoeren, heb je de volgende kerndeskundigen nodig: 

  • Gecertificeerde hogere veiligheidskundige 
  • BIG-geregistreerde bedrijfsarts 
  • Gecertificeerde arbeidshygiënist 
  • Gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige 

Bovendien verwerk je als arbodienst veel persoonsgegevens en heb je een functionaris gegevensbescherming nodig. Nog geen specialisten gecontracteerd? Afhankelijk van je wensen levert Kader Group ervaren en praktisch ingestelde veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en functionarissen gegevensbescherming. 

Het herinrichten van je processen conform het certificatieschema arbodiensten heeft flink wat voeten in de aarde. Energie die je liever in je eigen business steekt. Wij bepalen graag samen met jou de koers richting jouw certificering arbodiensten. Je krijgt tips en praktisch inzicht in de acties die nodig zijn en die we gaan uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we je met externe arbeidshygiënisten, hogere veiligheidskundigen en functionarissen gegevensbescherming. 

We helpen je in praktische stappen richting jouw certificaat arbodiensten. Om te beoordelen in hoeverre je organisatie al voldoet aan de Arbowet, AVG en ISO 9001, starten we met een nulmeting. 

Kies je vervolgens voor begeleiding door Kader Group? Dan gaan we verder met de opzet en invoering van een praktisch hanteerbaar kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en het certificatieschema arbodiensten. 

Via een auditplan en interne audit toetsen we uiteindelijk of alles voldoet aan de certificeringseisen. Ook helpen we de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Tenslotte ondersteunen wij je bij de externe audit door de certificatie-instelling. 

Certificering behaald? Ook daarna staan wij klaar om je organisatie verder te optimaliseren. Zo blijf je voldoen aan de eisen van certificatie en heb je een hercertificering volgend jaar nog sneller op zak 

Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Ondersteuning van experts

Kader Group helpt je bij certificering arbodiensten, zodat je tijd bespaart, meer structuur hebt, zekerheid én een succesvolle (her)certificering. 

Contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht