QHSE Management Systems

BRL 6000-25 

De BRL 6000-25 is een beoordelingsrichtlijn die beschrijft waaraan installatiebedrijven of ZZP'ers moeten voldoen als zij willen werken aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, zoals gasketels en rookafvoer. Installatiebedrijven die onder deze nieuwe richtlijn vallen hebben tot 1 april 2023 de tijd om aan de BRL 6000-25 eisen te voldoen en zich te laten certificeren. 

De overheid streeft al jaren naar deskundige specialisten voor de installatie, het onderhoud, reparatie en de ingebruikstelling van gasverbrandingstoestellen die aan een gebouw gebonden zijn. In het Bouwbesluit is vastgelegd dat het werken aan deze toestellen alleen door gecertificeerde vakmensen mag plaatsvinden. Daarvoor kan een installatiebedrijf zich laten certificeren en het BRL 6000 certificaat (BRL 6000-25) aanvragen voor één of meer deelgebieden: 

  1. Installeren van nieuwe installaties 
  2. Reparaties aan bestaande installaties 
  3. Onderhoud aan bestaande installaties 
  4. Inbedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van toestellen na punt 1 t/m 3. 

Gasketelwet 

In 2015 concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de installatiebranche, ondanks haar eigen keurmerken, niet in staat bleek om zelf de kwaliteit te organiseren om de burger voldoende veiligheid rond koolmonoxide te bieden. Dit resulteerde in de ‘gasketelwet’ die regelt dat installatiebedrijven zich moeten laten certificeren door een certificerende instelling. De wet is op 1 oktober 2020 in werking getreden. 

Inhoud BRL 6000-25 

Om zich te laten certificeren voor BRL 6000-25 moeten installatiebedrijven hun administratieve processen goed op orde hebben én moeten ze voldoende gekwalificeerd personeel in huis hebben. Dit resulteert in de volgende eisen: 

  • Er moet een kwaliteitshandboek worden ingericht waarin o.a. is beschreven: de registratie van projecten, het beheer van projectdossiers, het documentenbeheer, de beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de beheersing van tekortkomingen, de klachtenafhandeling, interne audits;
  • Er moeten twee typen ‘deskundigen’ binnen een bedrijf worden aangewezen. Deze deskundigen hebben verschillende vakbekwaamheidseisen en verschillende verantwoordelijkheden: de Vakbekwaam Persoon (VP) en de Voldoende onderricht persoon (VOP);
  • Deze deskundigen moeten aantoonbaar over het ‘Bewijs van Vakbekwaamheid’ bezitten. Dit is voor de hele branche geregeld via het samenwerkingsverband Vakmanschap CO;
  • Alle uitgevoerde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen moeten met gekalibreerde meetinstrumenten worden gecontroleerd volgens een voorgeschreven checklist;
  • Voor het toelatingsonderzoek dient er tenminste één gerealiseerd project per deelgebied bezocht te worden (de deelgebieden mogen worden gecombineerd). Daarbij zal iemand van het installatiebedrijf zelf aanwezig zijn en een inspecteur van de certificerende instelling. De inspecteur checkt de verbrandingsinstallatie (zoals luchttoevoer, ketel, rookgasafvoer) aan de hand van een lijst ‘mogelijk kritische punten’. De geldigheid van het BRL 6000-25 certificaat vervalt na drie jaar. Daarna moet deze weer vernieuwd worden. 

Meer informatie over Business Relience?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht