Proces Safety

REACH-verordening

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Authorisatie van CHemicaliën. De REACH-verordening is in de plaats gekomen van ruim zestig bestaande richtlijnen en verordeningen, waaronder onder andere de Verordening Bestaande Stoffen, de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn de Verbodsrichtlijn en alle onderliggende richtlijnen en verordeningen.

Binnen de REACH verordening worden drie groepen onderscheiden:

  • Importeurs, fabrikanten
  • Distributeurs
  • Eindgebruikers

Voor de drie onderscheiden groepen gelden verschillende verplichtingen. Binnen de REACH verordening kan één bedrijf echter meerdere rollen spelen. Zo is het mogelijk dat een producent ook een eindgebruiker is.

Categorieën stoffen onder REACH

REACH kan verboden of beperkingen opleggen aan de productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke stoffen. Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen, afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen. Hiervoor geldt andere wetgeving. Stoffen die zijn verwerkt in mengsels (verf en lijm) vallen ook onder REACH.

REACH stelt ook regels voor stoffen in voorwerpen, zoals speelgoed of huishoudelijke apparaten. Zo moeten bedrijven aan hun afnemers doorgeven als er zeer zorgwekkende stoffen in hun producten zitten. 

Wanneer REACH

Het feit dat je bijvoorbeeld levensmiddelen produceert, wil niet direct zeggen dat je helemaal niets met REACH te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan hulpstoffen die je tijdens uw productieproces gebruikt. 
Kader gaat voor je na welke chemicaliën wel en welke niet onder de REACH-verordening vallen met behulp van de REACH Quickscan. Hierbij maken wij gebruik van de bestaande databases. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Meer informatie over REACH?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht