Proces Safety

Failure Mode and (Critically) Effect Analysis (FME(C)A)

FME(C)A is een afkorting voor Failure Mode Effect (& Criticality) Analysis. Het is een analysetool om mogelijke risico's (falen) in een proces/installatie in kaart te brengen. Met als doel om daarna verbetermaatregelen in te voeren om de kans op deze risico's te verlagen, de impact te verminderen of te voorkomen. Ook wordt FME(C)A gebruikt om vóóraf te toetsen of een oplossing tot risico's en/of falen leidt. De methode is breed toepasbaar en kan toegepast worden voor producten, processen, systemen, projecten, onderhoud en service.  

In de FMEA wordt onderzocht hoe een installatie kan falen en welke effecten dit tot gevolg heeft. Wanneer hier als extra, een factor van hoe kritisch het falen is, wordt toegevoegd, kan onacceptabel faalgedrag worden geïdentificeerd en kunnen verbetermaatregelen worden bepaald. Dit wordt de FME(C)A genoemd. 

Wanneer de FME(C)A in de ontwerpfase wordt uitgevoerd kan daar uitkomen dat het uitvallen van een pomp zulke grote effecten heeft (bijvoorbeeld productieverlies met de daarmee samenhangende inkomstenderving) dat als beheersmaatregel een extra back-up pomp wordt geïnstalleerd of alvast op voorraad wordt genomen. 

Wanneer de FME(C)A gebruikt wordt om risk-based maintenance (risico-gebaseerd onderhoud) op te zetten, is het belangrijk om het onderhoudsprogramma zo op te zetten dat gegarandeerd wordt dat kritische apparatuur (voor productie en/of veiligheid) niet uitvalt op ongewenste momenten. Door het identificeren van deze kritische apparatuur en het uitvoeren van preventief onderhoud kunnen daarmee kosten worden bespaard.    

Werkwijze FME(C)A 

Het team dat de FME(C)A opzet bestaat meestal uit (ingehuurde) ervaringsdeskundigen en een aantal medewerkers uit het bedrijf met verschillende disciplines/achtergronden. De input voor de brainstorm/bepaling kan komen vanuit ervaringen van klanten (klachten) of eigen inzichten van medewerkers.  

De volgende stappen worden doorlopen bij de FME(C)A methode: 

  • Scope bepaling (om welke component, installatie of deelinstallatie gaat het); 
  • Bepalen van het detailniveau (tot welk detail moet de analyse gaan);
  • Vaststellen van de functie (wat is de functie van het te beschouwen item); 
  • Bepalen van de faalvormen (welke faalvormen kunnen optreden; zoals bijvoorbeeld lekkage of procesverstoring); 
  • Bepalen van de faaloorzaken (welke oorzaken kunnen optreden en leiden tot een bepaalde faalvorm); 
  • Bepalen van de effecten (welk effect treedt op bij een bepaalde faalvorm);
  • Bepalen van het risico (risicobepaling dmv risicomatrix - kans x effect). 

Hoe kan Kader Group je helpen bij FME(C)A? 

Kader Group is dé specialist in procesveiligheid, FME(C)A valt hier ook onder. Wij helpen je graag de FME(C)A op te zetten en begeleiden je tijdens het traject (zie ook het stappenplan). 

Onze ervaren adviseurs hebben veel kennis over het implementeren van onderdelen van VBS en het uitvoeren van gevaren- en risicostudies (bijvoorbeeld HAZOP/SWIFT en LOPA). Ook zijn wij bekend met de industrie, zoals de Chemische-, Olie-, Gas- en Voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor kunnen wij je veel situaties uit de praktijk toelichten. 

 

Meer informatie over FME(C)A?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht