Occupational Health & Safety

RI&E stappenplan 

De risico inventarisatie en evaluatie van Kader brengt de belangrijkste arbeidsrisico’s in kaart en biedt daarbij een praktisch RI&E Plan van Aanpak met maatregelen voor het wegnemen of beperken van deze risico’s. Hierbij streeft Kader naar een goede balans tussen volledigheid en uitvoerbaarheid. 

Kader beschikt over een beproeft RI&E instrument, welke continu actueel wordt gehouden. Het RI&E instrument is logisch opgebouwd en geeft concrete adviezen met betrekking tot verdiepende RI&E’s, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het kennisniveau en takenpakket van de preventiemedewerker. 

Risico inventarisatie 

Met behulp van interviews, documentatiestudie en rondgangen worden de arbeidsrisico’s geïnventariseerd. Veelal wordt in de risico inventarisatie gestart met interviews om een goed beeld te krijgen van de grootte en complexiteit van de organisatie en haar werkzaamheden. Aan de hand van een documentatiestudie en de checklist RI&E worden de veiligheids-, gezondheidsrisico’s én branchespecifieke risico’s nader geïnventariseerd. Om participatie te vergroten en draagvlak te creëren kan er ook een enquête worden uitgezet. Op deze manier kan een beter oordeel worden gevormd over de implementatie van het arbobeleid. Vervolgens wordt onder begeleiding van de preventiemedewerker of operationeel manager een uitgebreide rondgang gemaakt door het gebouw en/of wordt een projectlocatie bezocht 

Risico evaluatie 

Tijdens de evaluatie worden op een praktische en systematische manier de geïnventariseerde knelpunten beoordeeld. Het resultaat van de bevindingen wordt verwerkt in de RI&E rapportage. Tevens wordt het risico geëvalueerd en wordt een beoordeling toegekend. 

RI&E Plan van Aanpak 

Het RI&E Plan van Aanpak beschrijft concrete maatregelen, verantwoordelijken en termijnen. Bij gevaren of afwijkingen wordt beoordeeld hoe groot het risico is en welke maatregelen de organisatie kan nemen om deze risico’s te beheersen. Indien aanwezig worden branchespecifieke maatregelen uit de arbocatalogus geadviseerd. Bij het opstellen van het RI&E Plan van Aanpak wordt verder rekening gehouden met de vigerende wet- en regelgeving, de arbeidshygienische strategie en de stand van de wetenschap, techniek en professionele dienstverlening. 

Toetsing 

De toetsing dient als kwaliteitsborging en is voorbehouden aan kerndeskundigen, als bedoeld in artikel 2.7 van het Arbobesluit. Kader beschikt over gecertificeerde kerndeskundigen, die de toetsing conform de leidraad ‘RI&E-toets‘ van het NVAB uitvoeren. 

Uitvoering RI&E Plan van Aanpak 

Bij de uitvoering van het RI&E Plan van Aanpak worden maatregelen opgevolgd en geborgd. Na de toetsing zal de adviseur van Kader langsgaan bij jouw organisatie om de bevindingen middels een presentatie toe te lichten. Het RI&E Plan van Aanpak is uiteraard niet vrijblijvend. De Nederlandse Arbeidsinsprectie handhaaft op de voortgang van het RI&E Plan van Aanpak en legt indien nodig sancties op. Ook in het kader van ongevallenanalyse of preventieve inspecties, zal de Inspectie naar de RI&E vragen. 

Er kunnen verdiepende onderzoeken nodig zijn om de risico’s goed te beoordelen. In sommige gevallen is dat wettelijk verplicht. Denk hierbij aan verdiepende RI&E’s op het gebied van gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en fysieke belasting. De RI&E is wettelijk gezien pas afgerond als ook de verdiepende RI&E’s zijn uitgevoerd. De adviseurs van Kader kunnen helpen bij de uitvoering van deze verdiepende RI&E’s. Neem contact met ons op.

Meer informatie over de RI&E

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht