Occupational Health & Safety

RI&E checklist 

Kader heeft een praktische RI&E checklist opgesteld om zelf te beoordelen of jouw organisatie voldoet aan de wetgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en een gezonde werkomgeving. 

Neem de onderstaande checklist RI&E door om te beoordelen of jouw organisatie voldoet. Heb je een aantal punten nog niet op orde? Kader ondersteunt bij het voldoen aan de wetgeving en kan op korte termijn invulling geven aan aspecten die nog niet of niet optimaal geregeld zijn. Ook kun je eenvoudig zelf aan de slag met het digitale managementsysteem AMS.  

RI&E checklist 

 • Beschikt jouw organisatie over een actuele risico inventarisatie en evaluatie inclusief ri&e plan van aanpak? 
 • Zijn beheersmaatregelen gebaseerd op de zgn. arbeidshygiënische strategie? 
 • Is de ri&e rechtsgeldig getoetst door een aantoonbaar gecertificeerde kerndeskundige? 
 • Is het ri&e plan van aanpak gebaseerd op de actuele bedrijfsactiviteiten, bedrijfsomstandigheden en stand-der-techniek? 
 • Zijn de medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd over de risico’s en bijbehorende maatregelen? 
 • Beschikt jouw organisatie over een veiligheidsregelement dat voor eigen medewerkers, maar ook voor derden zoals inleners, ZZP-ers beschikbaar is? 
 • Wordt er formeel toezicht gehouden op veilig werken door opgeleide/geïnstrueerde operationeel leidinggevenden (bv opleiding MVK, cursus VOL-VCA etc)? 
 • Zijn deze toezichthoudende werkzaamheden vastgelegd in een taak-/functieomschrijving? 
 • Beschikt jouw organisatie over een bedrijfsnoodplan en wordt dit aantoonbaar jaarlijks geoefend en geëvalueerd? 
 • Worden ongevallen / bijna ongevallen / incidenten vastgelegd, geanalyseerd en daar waar nodig gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie? 
 • Voert jouw organisatie verdiepende RI&E’s uit voor bijvoorbeeld machineveiligheid en gevaarlijke stoffen? 
 • Worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) aantoonbaar gratis verstrekt? 
 • Beschikt jouw organisatie over voldoende eigen deskundigheid op het gebied van arbeidsveiligheid of kun je aantoonbaar beroep doen op een veiligheidskundige met minimaal MVK-niveau. 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de RI&E? Bekijk het RI&E stappenplan. Onze consultants staan voor je klaar. Neem contact met ons op. 

Meer informatie over de RI&E

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig