Medical Devices

GDP Responsible Person 

Heeft jouw organisatie een groothandelsvergunning zoals verplicht onder de GDP Richtlijnen? Dan is het aanstellen van een GDP Responsible Person (RP) verplicht. De RP is binnen de onderneming verantwoordelijk voor de implementatie van en het voldoen aan deze GDP richtsnoer. 

Een GDP Responsible Person moet beschikken over specialistische kennis op het gebied van GDP Good Distribution Practice om zijn of haar taak naar behoren te kunnen invullen. 

GDP Responsible Person en takenpakket 

In hoofdlijnen bestaat het takenpakket van de GDP Responsible Person uit: 

  • Beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem (opstellen/controleren/vrijgave van documentatie); 
  • Training en opleiding van medewerkers; 
  • Coördinatie van recalls en klachten; 
  • Beheer van leveranciers en klanten (conform GDP richtlijnen); 
  • Beheer van uitbestede processen; 
  • Uitvoeren van zelfinspecties/audits; 
  • Borging productkwaliteit; 
  • Naleving van GDP richtlijnen organisatie.

De GDP Responsible Person zal op de vergunning worden bijgeschreven. Kader Group kan de GDP Responsible Person ondersteunen bij het uitvoeren van zijn/haar taken volgens GDP richtlijnen, zowel GDP humaan als GDP veterinair. 

Meer informatie over de GDP Responsible Person?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht