HSE Management

VGM checklist aannemers 

De VGM Checklist Aannemers richt zich op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het is een procedure en werkwijze die, voor VCA certificering, conform de eisen van de VCA norm gevolgd moet worden. Doel is het veilig uitvoeren van werkzaamheden, het creëren van meer veiligheidsbewustzijn en het reduceren van incidenten en (bijna) ongevallen. 

Een organisatie met een VCA certificaat wordt objectief en structureel getoetst op 12 hoofdstukken van de VGM checklist: 

 1. VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie

Een VCA bedrijf dient een gestructureerd VGM-beleid te hebben, waarbij continu wordt gewerkt aan verbetering van het beleid en vermindering van incidenten, ongevallen, materiële en milieuschade. Belangrijke punten bij de VCA check zijn: 

 • het vaststellen, implementeren en optimaliseren van het VGM-beleid; 
 • eventueel aanstellen van een veiligheidskundige; 
 • voorlichting medewerkers; 
 • positieve beïnvloeding VGM-gedrag en stimulans VGM-zorg; 
 • vaststellen, systematisch aansturen en realiseren van VGM-doelstellingen 
 1. VGM-risicobeheer

VGM-incidenten dienen te worden voorkomen door de risicobeheersing van uitgevoerde werkzaamheden. Met de VCA check wordt gekeken naar: 

 • het vaststellen en beheersen van VGM-risico’s; 
 • het laten uitvoeren van een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) door alle medewerkers; 
 • het gratis ter beschikking stellen en onderhouden van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen). 
 1. Opleiding, voorlichting en instructie

Medewerkers dienen over adequate basis VGM-kennis en -kunde te beschikken en in het bezit te zijn van een VCA diploma. Voor alle operationeel leidinggevenden geldt een VCA VOL diploma. Er mag op geen enkele wijze een taalbelemmering zijn bij de communicatie over VGM onderwerpen en alle medewerkers moeten op de hoogte zijn van de interne regels en procedures van opdrachtgevers. 

 1. VGM-bewustzijn

De aandacht en motivatie voor VGM dient bevorderd te worden ten behoeve van het VGM-bewustzijn en daardoor het voorkomen van incidenten en (bijna) ongevallen. 

 1. VGM-projectplan

VGM-risico’s bij projecten dienen beheerst te worden. Aandachtspunten zijn: 

 • Voorlichting medewerkers project specifieke risico’s en beheersmaatregelen; 
 • Overeenstemming met opdrachtgevers over VGM-risico’s en VGM-beheersmaatregelen en de coördinatie van VGM-aspecten bij het uitvoeren van het project. 
 1. Milieuzorg

Bij de VCA check wordt gekeken naar het voorkomen van bodemverontreiniging, effectief beheren van afvalstoffen en de coördinatie van milieu aspecten binnen het bedrijf. 

 1. Voorbereiding op noodsituaties

De VGM checklist eist dat er georganiseerd en effectief wordt gereageerd in noodsituaties bij opdrachtgevers en dat medewerkers getraind moeten zijn om eerste hulp te verlenen in noodsituaties. 

 1. VGM-inspecties

Een VCA gecertificeerd bedrijf dient veilige werkomstandigheden in stand te houden en te bevorderen en tekortkomingen te identificeren en structureel te verbeteren. Doel is het tijdig signaleren van afwijkingen in gedrag en/of handelingen van medewerkers en/of werkplekcondities en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van VGM-incidenten en/of ongevallen. 

 1. Bedrijfsgezondheidszorg

De gezondheid van medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden dient beschermd te worden. Medewerkers zullen medisch verantwoord moeten worden ingezet, ook na arbeidsverzuim als gevolg van (bedrijfs)ongeval of ziekte. 

 1. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM

Alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM die voldoen aan de VGM-eisen mogen worden gebruikt. 

 1. Inkoop van diensten

Alleen VGM-gekwalificeerde onderaannemers en uitzendkrachten mogen als dienstverlener worden ingezet. 

 1. Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten

VGM-incidenten en (bijna-) ongevallen moeten worden geregistreerd en gemeld, ten einde inzicht te hebben en houden in actuele VGM-prestaties. 

Maak het uitvoeren van werkplekinspecties zo eenvoudig mogelijk met de VGM-CHECKLIST app. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie over VGM?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht