Environment & Sustainability

ISO 26000

ISO 26000 is een internationale ISO norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De norm is bedoeld om organisaties en bedrijven te helpen door handvatten te geven bij de uitvoering van het MVO. Naast het MVO biedt ISO 26000 ook een aantal andere voordelen voor het bedrijf door o.a. kostenbesparing op energie en brandstoffen, concurrentievoordeel (onder andere bij duurzaam inkopen overheden), onderscheiding (duurzaam imago), interne bewustwording en hogere arbeidsproductiviteit en bedrijfswaarde. 

ISO 26000 is een ondersteunende richtlijn en geen eisen stellend document en biedt enkel begeleiding in het proces. Bedrijven en organisaties die hun MVO ambities kenbaar willen maken kunnen dat doen middels een MVO zelfverklaring.   

ISO 26000 is bedoeld voor alle typen organisaties ongeacht de grootte of locatie van de organisatie. Dit kunnen dus grote, kleine, publieke of private organisaties zijn. De toepassing van ISO 26000 wordt door de overheid zelfs aangemoedigd en bevorderd. Volgens Europese wetgeving moeten bedrijven die groter zijn dan 500 personen, rapporteren over niet-financiële gegevens. ISO 26000 is hier een goed hulpmiddel bij. 

ISO 26000 inhoudelijk 

Vanuit sociaal verantwoord gedrag zijn er in de ISO 26000 zeven principes opgesteld: 

 1. Verantwoordingsplicht 
 2. Transparantie 
 3. Ethisch gedrag 
 4. Respect voor de belangen van de belanghebbenden 
 5. Respect voor de wet 
 6. Respect voor internationale gedragsnormen 
 7. Respect voor mensenrechten 

Daarnaast zijn er zeven onderwerpen waaraan de norm moet voldoen: 

 1. Behoorlijk organisatorisch bestuur 
 2. Mensenrechten 
 3. Arbeidsomstandigheden 
 4. Milieu 
 5. Eerlijk zakendoen 
 6. Consumentenaangelegenheden 
 7. Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling 

MVO zelfverklaring 

Als organisatie is het mogelijk middels een MVO verslag aan te tonen dat de principes en richtlijnen van ISO 26000 worden toegepast. Op deze manier kan iedereen zien dat de organisatie MVO niet alleen belangrijk vindt maar er ook daadwerkelijk aan bijdraagt. 

Om de zelfverklaring te krijgen doet een organisatie een ‘self-assessment’ op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er wordt dan een inventarisatie gemaakt van wat de organisatie exact doet en wat de ambities zijn. Het format voor de verklaring zelf en de onderbouwing daarvan zijn vastgelegd in NPR 9026. De zelfverklaring kan worden gepubliceerd op het publicatieplatform ISO 26000 van NEN. De zelfverklaring moet tenminste een toelichting bevatten op de vier gebieden van ISO 26000; het onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO, identificeren en betrekken van stakeholders, de zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen én integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 

Met de informatie over de vier genoemde gebieden, heeft de zelfverklaring transparantietrede 1.  Voor meer gedetailleerde informatie zijn er transparantietreden 2 en 3. 

NPR 9026 

NPR 9026 betekent Nederlandse Praktijkrichtlijn 9026. Het is een handleiding voor het opstellen van een zelfverklaring ISO 26000. De NPR is bedoeld voor alle organisaties die gebruikmaken van ISO 26000 om hun MVO beleid op te stellen en dat intern en extern kenbaar willen maken. De NPR beschrijft het proces van het voorbereiden, vaststellen en onderhouden van een zelfverklaring. Daarnaast staat er veertig vragen in die zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen van ISO 26000. 

ISO 26000 Publicatieplatform 

Het ISO 26000 publicatieplatform is een centraal overzicht van MVO zelfverklaringen en onderbouwende rapportages die aan de hand van de NPR 9026 zijn opgesteld. Organisaties kunnen zich op deze manier met hun MVO prestaties profileren. Voor belanghebbenden (zoals overheden en klanten) biedt het publicatieplatform een toegankelijk overzicht van de MVO ambities van organisaties. 

Ondersteuning nodig om jouw MVO ambities waar te maken? De Kader consultants van Environment & Sustainability staan voor je klaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie over ISO 26000?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht