Begrip

Business Resilience

Business Resilience, oftewel zakelijke veerkracht, gaat over het vermogen van een organisatie om haar diensten of producten te kunnen blijven leveren wanneer er zich een crisissituatie voordoet. Daarnaast gaat het over het vermogen om hierop te anticiperen, voor te bereiden en aan te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Een organisatie die dit goed kan is Business Resilient en heeft een vooropgesteld plan om met een crisissituatie om te gaan. 

Een crisissituatie kan gaan om cybercrime incidenten, een wegafsluiting, brand of extreem weer. Maar ook grootse gebeurtenissen zoals een landelijke staking of zelfs een pandemie. Dit hangt samen met Business Continuity Management. Hierbij stel je als organisatie een strategie op om met deze situaties om te gaan, zodat het niet alleen maar gaat over het herstel na een incident maar ook om de organisatie en zijn medewerkers, processen, systemen en faciliteiten continu weerbaarder te maken. Zodat die kunnen overleven en blijven groeien. Dit begint al voor het incident ooit plaatsvindt door risico’s en bedreigingen te inventariseren. Dit is voornamelijk proces gericht. Business Resilience gaat daarin tegen meer over het weerstandsvermogen van de organisatie. Door Business Resilience te integreren, te evalueren en te verbeteren in de dagelijkse praktijk wordt een organisatie veerkrachtiger en kan deze zich snel herpakken na een incident.  

Een Business Continuity Managementsysteem (BCM) afgestemd op ISO 22301 helpt organisaties om inzicht te krijgen in mogelijke bedreigingen en om deze te beheersen. Onze ervaren specialisten begeleiden je graag bij het implementeren van dit systeem binnen jouw bedrijf. Advies nodig? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie over Business Relience?

Relevante diensten

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht